U bent hier: Voor verwijzers

Aanmelden

 

Klik hier voor Acute hulp

 

 

Aanmelden via Zorgdomein (reguliere behandeling)

 

Huisartsen, Bureaus Jeugdzorg en SOG's (specialisten ouderengeneeskunde) kunnen cliënten bij Pro Persona in principe aanmelden via ZorgDomein (via HIS). Als er vragen zijn, kunt u als verwijzer tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met Centraal Aanmeldteam, (026) 483 31 09 of faxnummer (026) 483 33 24.

 

Het is belangrijk dat u in de verwijzing de volgende informatie opneemt of toevoegt:

 

Algemeen

  • De hulpvraag zoals uw cliënt deze omschrijft;
  • De meest op de voorgrond staande diagnose (DSM V);
  • Afsluitbrieven van eerdere behandeling bij andere instellingen.

 

Jeugd < 18 jaar

 

Ouderen > 59 jaar

  • Recente labuitslagen.


Als uw cliënt bij een andere instelling een eerdere behandeling heeft gehad, verzoeken wij u om deze afsluitbrief toe te voegen aan deze verwijzing. Nadat wij uw verwijzing ontvangen hebben en eventueel aanvullende informatie bij u opgevraagd hebben, zullen wij uw verwijzing beoordelen. 

 

Als wij vermoeden dat Pro Persona passende zorg kan bieden, wordt uw cliënt op de wachtlijst geplaatst. Wij nemen met uw cliënt contact op om een eerste afspraak voor intake te maken. Tijdens deze intake wordt samen met uw cliënt definitief besloten of er passende zorg geboden kan worden.

 

In verband met wachttijden is het niet mogelijk aan te geven wanneer we uw cliënt kunnen uitnodigen voor deze afspraak. Dit verschilt namelijk per afdeling. Een indicatie voor de wachttijden vindt u hier. Als Pro Persona géén passende zorg kan bieden, zullen we u daarover informeren. 


Mocht uw cliënt inmiddels bij een andere instelling hulp gevonden hebben, stelt u ons daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte. U kunt dat per e-mail aanmelding@propersona.nl doorgeven. Wilt u in dat geval de voorletters en achternaam en geboortedatum van de cliënt vermelden? 

 

 

Formulieren voor
aanmeldingsuitzonderingen en 
aanvraag second opinion

 

Alleen huisartsen, Bureaus Jeugdzorg en SOG's (specialisten ouderengeneeskunde) kunnen cliënten bij Pro Persona aanmelden voor behandeling of second opinion:

 


Datum laatste aanpassing: 12-05-2020

Coronamaatregelen

De afgelopen periode hebben we veel gebruik gemaakt van videobellen om behandelingen niet te laten stilvallen. De nieuwe richtlijnen van het kabinet bieden gelukkig weer meer ruimte voor face-to-to-face contact. Daarom zijn we op dit moment bezig om groepsbehandeling en ambulante behandeling op onze locaties en bij cliënten thuis weer op te starten. We passen de inrichting van onze gebouwen aan, en we letten extra op hygiëne. Onze oproep is en blijft: als je psychische klachten hebt, meld je dan bij de huisarts. Juist in deze coronatijd is het belangrijk niet met klachten te blijven rondlopen.

Met cliënten die klachten hebben die op corona kunnen duiden maken we apart afspraken over de wijze van behandeling. We houden ook de gezondheid van onze opgenomen cliënten dagelijks in de gaten. De verlof -en bezoekregeling voor onze klinieken blijft van kracht: bezoek op de afdeling is niet toegestaan.

Raadpleeg regelmatig www.propersonacoronavirus.nl voor de laatste stand van zaken.

Ben je cliënt? Stel dan ook je vragen aan je behandelaar.

Sluiten