U bent hier: Voor verwijzers

Aanmelden

 

Klik hier voor Acute hulp

 

 

Aanmelden via Zorgdomein (reguliere behandeling)

 

Huisartsen, Bureaus Jeugdzorg en SOG's (specialisten ouderengeneeskunde) kunnen cliënten bij Pro Persona in principe aanmelden via ZorgDomein (via HIS). Pro Persona is er voor mensen met een gecompliceerde psychische aandoening.

 

Heeft u snel hulp nodig?

 

Wanneer er sprake is van acuut (levens-)gevaar of ernstige overlast, bel dan direct 112 of bel uw huisarts of de huisartsenpost. Deze schakelt de IHT Crisisdienst in.


Voor administratieve vragen over uw aanmelding en toestemmingsformulier: Kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met het Centraal Aanmeldbureau van Pro Persona en Pro Persona Connect, (026) 483 31 09 of aanmelding@propersona.nl


Heeft u een vraag over een behandeling, wachttijd voor behandeling of het inplannen of verzetten van een afspraak of wilt u een aanmelding bespreken: Neem dan contact op met de Zorgadministratie in de regio van het team waarvoor u uw cliënt aangemeld heeft of wilt aanmelden of waarvoor u zelf aangemeld bent:

 

Regio Arnhem:
Pro Persona Connect Jeugd (026) 312 46 00 (11.30-12.30 uur) of ambulant.arnhem@propersona.nl
Pro Persona Connect Volwassenen (026) 312 46 00 (12.00-12.30 uur) of ambulant.arnhem@propersona.nl
Pro Persona Ouderen (026) 31 24 199 of ouderen.arnhem@propersona.nl
Pro Persona FACT (026) 31 24 264 of secretariaat.fact.arnhem@propersona.nl
Receptie (026) 312 40 00 of vragen.arnhem@propersona.nl

 

Regio Veluwe Vallei:
Pro Persona Connect Jeugd (0318) 43 35 40 of ambulant.ede@propersona.nl
Pro Persona Connect Volwassenen (0318) 43 35 40 of ambulant.ede@propersona.nl
Pro Persona Connect Doven & Slechthorenden (0318) 43 35 40 of ambulant.ede@propersona.nl What's App voor tekstberichten: 06 - 290 039 70

Pro Persona Ouderen (0318) 43 35 70 of secretariaat.ouderen.ede@propersona.nl
Pro Persona FACT Ede (0318) 43 35 41 of secretariaat.fact.ede@propersona.nl
Pro Persona FACT en VIP Veenendaal (0318) 69 12 34 of secretariaat.fact.ede@propersona.nl
Receptie (0318) 43 34 00 of vragen.ede@propersona.n

 

Regio Nijmegen:
Pro Persona Connect Jeugd (024) 34 36 514 of ambulant.nijmegen@propersona.nl
Pro Persona Connect Volwassenen (024) 34 36 510 of ambulant.nijmegen@propersona.nl
Pro Persona Expertisecentrum Overwaal (Angst, Dwang en PTSS) (024) 34 36 510 of ambulant.nijmegen@propersona.nl
Pro Persona Expertisecentrum Depressie (024) 34 36 510 of ambulant.nijmegen@propersona.nl
Pro Persona Ouderen (024) 34 36 500 of secretariaat.ouderen.nijmegen@propersona.nl
Pro Persona FACT (024) 34 36 520 of secretariaat.fact.nijmegen@propersona.nl
Receptie (024) 34 36 000 of vragen.nijmegen@propersona.nl

Pro Persona acute dienst (024) 34 36 540 of secretariaat.langeberg@propersona.nl 

 

Regio Rivierenland:
Pro Persona Connect Jeugd (0344) 65 67 41 of ambulant.tiel@propersona.nl
Pro Persona Connect Volwassenen (0344) 65 67 00 of ambulant.tiel@propersona.nl
Pro Persona Ouderen (0344) 65 67 51 of secr.ouderen.tiel@propersona.nl
Pro Persona FACT (0344) 65 68 60 of secr.fact.tiel@propersona.nl
Receptie (0344) 65 61 11 of vragen.tiel@propersona.nl

Pro Persona Acute dienst (0344) 65 61 91 of secr.acutedienst.tiel@propersona.nl

 

Het is belangrijk dat u in de verwijzing de volgende informatie opneemt of toevoegt:

 

Algemeen

  • De hulpvraag zoals uw cliënt deze omschrijft;
  • De meest op de voorgrond staande diagnose (DSM V);
  • Afsluitbrieven van eerdere behandeling bij andere instellingen.

 

Jeugd < 18 jaar

 

Ouderen > 59 jaar

  • Recente labuitslagen.


Als uw cliënt bij een andere instelling een eerdere behandeling heeft gehad, verzoeken wij u om deze afsluitbrief toe te voegen aan deze verwijzing. Nadat wij uw verwijzing ontvangen hebben en eventueel aanvullende informatie bij u opgevraagd hebben, zullen wij uw verwijzing beoordelen. 

 

Als wij vermoeden dat Pro Persona passende zorg kan bieden, wordt uw cliënt op de wachtlijst geplaatst. Wij nemen met uw cliënt contact op om een eerste afspraak voor intake te maken. Tijdens deze intake wordt samen met uw cliënt definitief besloten of er passende zorg geboden kan worden.

 

In verband met wachttijden is het niet mogelijk aan te geven wanneer we uw cliënt kunnen uitnodigen voor deze afspraak. Dit verschilt namelijk per afdeling. Een indicatie voor de wachttijden vindt u hier. Als Pro Persona géén passende zorg kan bieden, zullen we u daarover informeren. 


Mocht uw cliënt inmiddels bij een andere instelling hulp gevonden hebben, stelt u ons daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte. U kunt dat per e-mail aanmelding@propersona.nl doorgeven. Wilt u in dat geval de voorletters en achternaam en geboortedatum van de cliënt vermelden? 

 

 

Formulieren voor
aanmeldingsuitzonderingen en 
aanvraag second opinion

 

Alleen huisartsen, Bureaus Jeugdzorg en SOG's (specialisten ouderengeneeskunde) kunnen cliënten bij Pro Persona aanmelden voor behandeling of second opinion:

 


Datum laatste aanpassing: 30-01-2024