Coordinated Vulnerability Disclosure

 
Pro Persona en de Pompestichting hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Op deze manier kunnen Pro Persona en de Pompestichting beschermende maatregelen treffen om hun klanten/cliënten en systemen nog beter te kunnen beschermen.

 

Melding maken van een kwetsbaarheid
Stichting Z-CERT handelt CVD-meldingen voor Pro Persona en de Pompestichting af. Op www.z-cert.nl/cvd-melden leest u hoe u de kwetsbaarheid kunt melden, welke voorwaarden er aan uw CVD-melding worden gesteld en wat u kunt verwachten van de afhandeling van uw melding.

 

Hall of fame
Hier Hall of Fame | Pro Persona vindt u onze eregalerij waarin onderzoekers die u voor zijn gegaan worden vermeld. Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op https://responsibledisclosure.nl/

Publicatiedatum: 30-04-2024

 

 

English


At Pro Persona and the Pompestichting we work hard to maintain and improve the security of our (medical) devices, systems and services. No matter how much effort we put into system security, there might be vulnerabilities present. If you discover a vulnerability, you can report it safely via our Coordinated Vulnerability Disclosure. This way Pro Persona and the Pompestichting can take safety measures to protect its clients and systems better.

 

Reporting a vulnerability
Z-CERT handles CVD reports on behalf of Pro Persona and the Pompestichting. On www.z-cert.nl/cvd-english you can read how you can report your findings, what you can expect from the handling of your report by Z-CERT and which rules you must adhere to.

 

Hall of fame

Here Hall of Fame | Pro Persona you will find our Hall of fame, which lists researchers who have preceded you. With thanks to Floor Terra for his sample text in Dutch on https://responsibledisclosure.nl/ 

Publication date: 30-04-2024

 

 


Datum laatste aanpassing: 30-04-2024