Geschiedenis

 

 

De Gelderse Roos

 

Op 1 juli 1996 werd de Gelderse Roos gesticht. In de Gelderse Roos gingen door fusie op: het psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze, de RIAGG’s Arnhem en Rivierenland, het Herstellingsoord Mens en Samenleving en de kliniek Stichting Veluweland. In 2001 ging de RIAGG Veluwe Vallei door fusie deel uitmaken van de Gelderse Roos. Ook werden de PAAZ van de ziekenhuizen Gelderse Vallei en Rivierenland overgenomen en geïntegreerd in respectievelijk het Regionaal Centrum voor GGz (RCG) De Riethorst en het RCG Siependaal.

 

 

Forum GGz Nijmegen

 

Begin 1983 werd het Psychiatrisch Centrum Nijmegen gesticht en in datzelfde jaar ontstond de RIAGG Nijmegen. Beide organisaties fuseerden tot GGz Nijmegen in 2000. In 2004 werd de stichting Forum GGz Nijmegen opgericht. Dit werd de holding voor de Pompestichting, opgericht in 1966, en GGz Nijmegen. Met ingang van 2008 trad de in 1980 opgerichte stichting Overwaal uit Lent nog tot dit consortium toe.

 

 

Pro Persona Groep

 

De stichting Pro Persona werd opgericht om de bestuurlijke fusie tussen de Gelderse Roos en Forum GGz Nijmegen tot stand te brengen. Bij de oprichting op 1 januari 2009 werden de stichtingen de Gelderse Roos, GGz Nijmegen, Overwaal, Pompestichting en Forum de dochterstichtingen van Pro Persona.  Met ingang van 1 januari 2012 is de fusie ook in juridische zin voltrokken. De stichtingen Pro Persona en Forum vormden de nieuwe stichting Pro Persona Holding, de moederstichting van de Pro Persona Groep. De stichtingen de Gelderse Roos, GGz Nijmegen en Overwaal gingen op in de nieuwe stichting Pro Persona GGZ. De Pompestichting werd een dochterstichting van Pro Persona Holding.


Datum laatste aanpassing: 20-03-2018