U vindt hier ons onze algemene inkoopvoorwaarden. Voor meer informatie of rechtstreeks contact kunt u zich wenden tot de afdeling Inkoop via: inkoop@propersona.nl

 

Vanaf 2017 hanteert Pro Persona en de aan deze entiteit verbonden vennootschappen de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG).

 

Deze inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag, d.d. 14 november 2022 onder depotnummer 2022/33.

 

De Inkoopvoorwaarden zijn hieronder als pdf-bestand te downloaden.

 

Inkoopbeleidsplan

Alle belangrijke onderwerpen, direct gerelateerd aan inkoop, zijn verwerkt in het Inkoopbeleidsplan. Hieronder vallen de inkoopprocessen en bijbehorende verantwoordelijkheden, de uitgangspunten bij aanbesteding van opdrachten en duurzaamheid.

 

In ons beleid staat centraal, dat we professioneel, integer en transparant zullen inkopen. Inkoopprocessen zijn transparant en efficiënt ingericht, daarbij streven wij naar inkopen van goederen en diensten tegen een aanvaardbare en marktconforme prijs en kwaliteit, teneinde kosten te beperken. De werking van het inkoopbeleid is bindend voor alle onderdelen binnen Pro Persona en alle juridische entiteiten.

 

Het inkoopbeleidsplan is opgesteld en belegd in het DT dd. 17 januari 2022, dit inkoopbeleidsplan is opgesteld a.d.h.v. de huidige procuratieregeling.

 

Werkwijze

Pro Persona maakt gebruik van de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gezondheidszorg, deze zijn landelijk, bovenliggend en leidend.

 

Voor grotere inkooptrajecten vragen we doorgaans meerdere leveranciers om een offerte uit te brengen. We beoordelen de leveranciers en alle ontvangen offertes in een traject op dezelfde criteria.

 

Als je zaken wilt doen met Pro Persona en de aan deze entiteit verbonden vennootschappen, dien je als leverancier akkoord te gaan met onze  inkoopvoorwaarden. Alle Inkoopvoorwaarden zijn hieronder gratis als pdf-bestand te downloaden.

 

Algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2022

Persbericht nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector

Toelichting bij algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg (AIVG) 2022


Datum laatste aanpassing: 23-03-2023