Wilhelmina Snellen Stichting

 

De Wilhelmina Snellen Stichting is mede in het leven geroepen om het mogelijk te maken met schenkingen en legaten projecten uit te voeren voor cliënten, die niet uit het reguliere budget van Pro Persona kunnen worden betaald en tot doel hebben de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.

 

 

Wilhelmina Snellen stichting


Voorbeelden van door de Wilhelmina Snellen Stichting gefinancierde activiteiten zijn:

  • De renovatie van het openluchttheater op het terrein van Wolfheze, zodat cliënten en hun familie of vrienden hier zomers van mooie voorstellingen kunnen genieten.
  • De totstandkoming van het bezinningsmonument op het terrein van Wolfheze, waar cliënten zich in stilte kunnen terugtrekken, een ritueel kunnen uitvoeren of gewoon even alleen kunnen zijn.
  • De beweegtuin op het terrein aan de Nijmeegsebaan, deze outdoorfitness is een manier van bewegen/sporten in de buitenlucht op speciaal ontwikkelde toestellen bedoeld voor cliënten zonder bewegingsproblemen.
  • De renovatie van de Dierenweide, een cliëntenproject.
  • De aanschaf van computers op afdelingen voor gebruik door cliënten.
  • Een donatie om het mogelijk te maken de crisiskaart in te voeren. Dit is een klein opvouwbaar kaartje, bedoeld voor cliënten die weten dat ze in een psychische crisis kunnen komen. Op de kaart staat hoe anderen, volgens de wensen van de cliënt, kunnen handelen in een crisissituatie.

 

 

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer: NL97INGB0658178679 t.n.v. de Wilhelmina Snellen Stichting o.v.v. uw naam en adres.

Namens het bestuur, alvast hartelijk bedankt.

 

Jaarverslag

Beleidsplan

Folder

Subsidieverzoek (digitaal formulier)


Datum laatste aanpassing: 10-08-2023