Stichting Sociaal Fonds Medewerkers Pro Persona

De Stichting Sociaal Fonds Werknemers Pro Persona is opgericht in 2020 voor het verlenen van financiële ondersteuning aan (ex-)werknemers van Pro Persona die om hulp vragen in een situatie die schrijnend, onvoorzien en onverzekerbaar is. Deze financiële ondersteuning kan bestaan uit een schenking of lening. Als startkapitaal heeft de Stichting zijn ‘erfdeel’ ontvangen van het toenmalige Lucas Lindeboomfonds. Dit was een solidariteitsfonds voor de werknemers van een aantal Nederlandse GGZ-instellingen. Dit fonds is opgeheven en opgesplitst in Sociale Fondsen per werkgever. De gelden waren in de loop der jaren opgebracht door zowel de deelnemende werknemers als de betreffende werkgevers.

 

Voorbeelden van financiële ondersteuning door de Stichting Sociaal Fonds Werknemers zijn:

  • Het geven van een schenking bij een calamiteit zoals een ongeluk of sterfgeval waarbij onverwachte kosten komen kijken terwijl er geen financiële reserves zijn.
  • Het verstrekken van een lening indien iemand structureel in financiële nood verkeert en waarmee openstaande rekeningen betaald kunnen worden zodat er ruimte ontstaat om orde op zaken te stellen.

 

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer: NL37INGB 0009 1501 40 t.n.v. Stichting Sociaal Fonds Werknemers Pro Persona o.v.v. uw naam en adres.

 

Namens het bestuur, alvast hartelijk bedankt.

 

Stichting Sociaal Fonds Medewerkers Pro Persona

Wolfheze 2

6874 BE Wolfheze

sociaalfonds@propersona.nl

 

KvK registratienummer: 77917332

Fiscaalnummer: 8611.97.215

 

Bestuurssamenstelling

De heer T.M.C. Bos, voorzitter

De heer F.H.M. Heebink, penningmeester

Mevrouw H.G. Schut, algemeen secretaris

Mevrouw M. Kuik, adviseur

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning of vergoeding.

 

Doelstelling

Het verlenen van financiële ondersteuning aan (ex-)werknemers van Pro Persona die om hulp vragen in een situatie die schrijnend, onvoorzien en onverzekerbaar is.

 

Bijlagen

 


Datum laatste aanpassing: 12-04-2023