Familie en naasten

Wanneer iemand te maken krijgt met psychische problemen of psychiatrische stoornissen, heeft dit ook grote gevolgen voor familie, partners en andere naasten. In de praktijk blijkt steeds weer dat de steun en opvang die zij bieden, belangrijk zijn voor het slagen van de behandeling.

 

In deze rubriek vindt u meer informatie voor familie. Het gaat dan om: 

 

Omdat het samenleven met en het zorgen voor een ziek familielid zwaar kan zijn, is het minstens zo belangrijk dat ook de naasten goed voor zichzelf blijven zorgen. Pro Persona biedt bijeenkomsten waarin de deelnemers informatie krijgen over de aard, oorzaken en behandelmogelijkheden. Door meer kennis, het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van de vaardigheden in het omgaan met de zieke naaste, neemt de kans dat zij overbelast raken af.  

 

Meer informatie

 

Voor meer informatie neem contact op met Steffie Gomez.


Datum laatste aanpassing: 12-02-2024