Profiel leden Familie- en naastenraad

 

Voor de leden van de Familie- en naastenraad Pro Persona is een functieprofiel vastgesteld op 19 juni 2019.

 

Plaats in de organisatie

 • Pro Persona heeft als GGZ-instelling een vooruitstrevend familiebeleid. Het betrekken van de familie en naasten bij het behandelproces is een belangrijk speerpunt binnen dit beleid. De Familie- en naastenraad is een onafhankelijk orgaan, bestaande uit vrijwilligers, en heeft bevoegdheden die gebaseerd zijn op een overeenkomst met de raad van bestuur.
 • De Familie- en naastenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur.
 • De Familie- en naastenraad is lid van MIND Familie- & NaastenRaden (MIND FNR). MIND FNR is een onderdeel van MIND Landelijke Platform Psychische Gezonddheid, kortweg MIND Platform.
 • De Familie- en naastenraad heeft ambtelijke- en beleidsondersteuning.
 • De Familie- en naastenraad werkt nauw samen met de beleidsondersteuner familiebeleid.

 

 

Activiteiten

 • De Familie- en naastenraad vergadert minimaal zesmaal per jaar.
 • Minimaal tweemaal per jaar vindt er overleg plaats tussen de Familie- en naastenraad en de Raad van Bestuur.
 • Deelname aan werkgroepen binnen de Familie- en naastenraad, bijvoorbeeld samenwerking met de Familie Vertrouwens Persoon (FVP), de locatienetwerken en de Cliëntenraden.
 • Bemiddeling bij collectieve klachten, vragen en problemen.
 • Stimuleren van de betrokkenheid van de familie bij de behandeling.
 • Informatie verzamelen over sociale vragen waarmee de cliënten te maken krijgen en die ter discussie stellen binnen het thema ‘Zorgverantwoordelijkheid’.
 • Klankbord voor de beoordeling van toekomstige Pro Persona plannen vanuit familieperspectief.
 • Deelname aan bijeenkomsten binnen en buiten Pro Persona vanuit familieperspectief.
 • Deelname aan trainingen en contactdagen, georganiseerd door de Kamer Familieraden.

 

Kwalificaties/ervaring/achtergrond

 • U bent moeder/vader/partner, kind/broer/zus, direct betrokkene van een familielid in behandeling bij Pro Persona of anderszins betrokken bij de GGZ.
 • U kunt in een team werken en accepteren dat uw ideeën niet altijd gehonoreerd worden.
 • U bent sociaal ingesteld, een gedreven 'vechter voor de rechten van de familie en cliënten', maar u bent niet onredelijk en vraagt ook niet het onmogelijke van Pro Persona.
 • U bent in staat de algemene belangen van de familie te behartigen waarbij u vanzelfsprekend gebruik maakt van uw ervaringsdeskundigheid en kennis; tegelijkertijd bent u in staat de persoonlijke situatie van uw zieke familielid niet de boventoon te laten voeren.
 • U bent in staat digitaal (samen) te werken.
De benoeming gaat in na een kennismakingsperiode van drie maanden met wederzijdse instemming.
 

Tijdsinvestering

 • Ongeveer drie uur per maand voor deelname aan vergaderingen en overleg, dit is exclusief de reistijd.
 • Ongeveer zes uur per maand voor studie, lezen van documenten en bezoeken van familiebijeenkomsten en andere voor de raad belangrijke zaken.

 

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Positieve energie.
 • Inzicht in Pro Persona.
 • Trainingen en cursussen van belang voor de functie.
 • Vergoeding van reiskosten en andere aantoonbare onkosten.

 

Heeft u belangstelling?

Neem dan contact op met de Familie- en naastenraad.
 

Datum laatste aanpassing: 29-03-2021