Belangenorganisaties

 

Er zijn in Nederland tal van belangenorganisaties voor familie, naasten en mantelzorgers. Hieronder vindt u een overzicht en contactgegevens. Met dank aan Lentis voor het mogen gebruiken van tekst(delen) en aan LPGGZ voor het overzicht van belangenorganisaties voor naastbetrokkenen en mantelzorgers. We proberen zo compleet mogelijk te zijn. Suggesties en aanvullingen zijn welkom. Graag mailen naar de Familie- en naastenraad.

 

Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland is de organisatie voor mensen met dementie en hun familie.

 

Anoiksis
Anoiksis is voor mensen die psychosegevoelig zijn, één of meerdere psychosen hebben gehad en/of lijden aan het disfunctioneel perceptiesyndroom.

 

Angst, Dwang en Fobie Stichting
ADF zet zich in voor mensen met angst- en dwangklachten. Ze verzorgen lotgenotencontact, geven cursussen, voorlichting en informatie en voeren onderzoek uit of laten dat doen.

 

Balans
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Zij informeren en ondersteunen ouders, bevorderen onderling contact en behartigen de belangen van ouders en kind.

 

Caleidscoop
Caleidoscoop is voor mensen met een dissociatieve stoornis zoals
gedefinieerd in de DSM-IV. Dissociatie is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen, herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk 'niet oproepbaar' zijn, of minder samenhang vertonen.

 

Depressie Vereniging
De Depressie Vereniging biedt lotgenotencontact en behartigt de belangen van mensen die een depressie hebben (gehad) en verzamelt ervaringskennis op het gebied van depressie.

 

Impuls & Woortblind
De verenigingen voor volwassenen met ADHD en ADD (Impuls) en dyslexie (Woortblind) hebben hun krachten gebundeld om zich samen sterk te maken en in te zetten voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie.

 

Ixta Noa
‘Ixta Noa’ (Ik sta nieuw) is een landelijke, laagdrempelige innovatieve zorgorganisatie die vanuit ervaringsdeskundigheid werkt voor mensen (en hun naasten) met een psychische stoornis of een verslaving.

 

Labyrint - In Perspectief
Stichting Labyrint / In Perspectief zet zich in voor familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Naastbetrokkenen, buren, vrienden en collega’s kunnen ook bij hen terecht.

 

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden (LSOVD)
LSOVD is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich al ruim 25 jaar actief inzet voor ouders en naastbetrokkenen van drugsverslaafden. Doel is belangenbehartiging en weerbaarheidvergroting door middel van zelfhulp.

 

Landelijke Stichting Zelfbeschadiging
De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging wil zelfbeschadiging als
overlevingsstrategie erkend zien. De nadruk wordt gelegd op het inzichtelijk maken van de oorzaken en het stap voor stap werken aan controle en het vinden van alternatieven.

 

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz)
De koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Doel is de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. MIND is gesprekspartner van en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en brancheorganisaties.

 

Naasten in Kracht
Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via de website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun.

Nederlandse Hyperventilatie Stichting
De Nederlandse Hyperventilatie Stichting biedt voorlichting en hulp aan mensen die lijden aan hyperventilatie en aanverwante angst- en paniekklachten.

 

Nederlandse Vereniging voor Autisme
De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn. Zij geven o.a. voorlichting en doen wetenschappelijk onderzoek.

 

Stichting Borderline
Cliëntenorganisatie behartigt de belangen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Zij verzorgen lotgenotencontact, geven advies en bieden schriftelijke en mondelinge informatie.

 

Stichting Weerklank
Stichting Weerklank is een stichting voor en door mensen die stemmen horen en/of bijzondere psychische ervaringen, psychotische belevingen en buitenzintuiglijke ervaringen hebben (gehad).

 

Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen
Sinds 1987 zet de vereniging zich in voor mensen met een manisch depressieve stoornis (MDS of bipolaire stoornis) en hun naastbetrokkenen.

 

Weet, vereniging rond eetstoornissen
Weet, vereniging rond eetstoornissen (opvolger van SABN) is dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

 

Ypsilon
Vereniging voor familie van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Actief op het gebied van zelfhulp, belangenbehartiging
en voorlichting.


Datum laatste aanpassing: 12-01-2023