Behandeling en behandelteams

Uw huisarts verwijst u naar Pro Persona, als hij of zij van mening is dat het gaat om (het vermoeden van) een psychische aandoening of een crisissituatie en er specialistische GGZ nodig is om uw situatie te verbeteren.

Pro Persona helpt u te werken aan uw situatie, met behulp van:

 

  • Ambulante specialistische behandeling: dit is een behandeling op afspraak bij onze organisatie, in één van onze regionale centra voor GGZ in ArnhemEdeNijmegen of Tiel.
  • eHealth: uw behandeling wordt eventueel gecombineerd met een behandeling via een website waarop u direct contact heeft met uw behandelaar. Dit wordt digitale zorg of eHealth genoemd.
  • (F)ACT-teams.
  • IHT-teams.
  • Opname in een kliniek: alleen als het écht niet anders kan, wordt een cliënt opgenomen in een van onze klinieken. 

 


Datum laatste aanpassing: 25-04-2019

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten