Opname in een kliniek

 

Een opname in een kliniek is een eventuele, tijdelijke onderbreking van uw ambulante specialistische behandeling. Alleen als het écht niet anders kan, wordt u thuis behandeld door een IHT-team of opgenomen in een kliniek. Een opname betekent dat u voor een korte of langere tijd dag en nacht bij Pro Persona verblijft. Op deze manier is er voldoende gelegenheid om aan uw aandoening te werken.

 

 

Soorten opname

 

Er zijn verschillende soorten opnamen te onderscheiden:

  • Acute opname is spoedeisend en kortdurend (in principe maximaal drie maanden);
  • Opname is gepland en kortdurend (in principe maximaal drie maanden);
  • Voortgezette opname: opname langer dan drie maanden.

 

 

Voorzieningen in de klinieken

 

In al onze klinieken is sprake van eenpersoonskamers. Elke afdeling kent bezoektijden. Deze worden, net zoals de overige afdelingsregels, bij opname verteld.

 

 

Waar wordt u opgenomen?

 

We doen er, samen met u, alles aan om het verblijf in een kliniek zo kort mogelijk te laten duren. Pro Persona heeft regionale centra in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel. In elk regionaal centrum is het mogelijk om acuut of kortdurend te worden opgenomen

 

Daarnaast hebben wij in Nijmegen en Wolfheze opname-afdelingen voor specifieke doelgroepen en voor langer dan een jaar durende specialistische GGZ (voortgezette opname). 

 

 

Gedwongen behandeling en/of opname

 

Soms is gedwongen behandeling en/of opname noodzakelijk. Meer lezen

 

 

Na een opname

 

Een opname in een kliniek is een tijdelijke onderbreking van uw specialistische ambulante behandeling. Als we gezamenlijk van mening zijn dat het mogelijk is, gaat u met ontslag. Er worden afspraken gemaakt over het ambulante vervolg van uw behandeling of over nazorg.

 

Ook mensen met ernstige psychische aandoeningen kunnen vaak met ontslag. Hun behandeling en begeleiding wordt voortgezet met behulp van een (F)ACT-team.


Datum laatste aanpassing: 26-06-2018