(Acute) opname in een kliniek

 

Alleen als het écht niet anders kan, wordt u thuis behandeld door een IHT-team of opgenomen in een kliniek. Een opname betekent dat u voor een korte of langere tijd dag en nacht bij Pro Persona verblijft. Op deze manier is er voldoende gelegenheid om aan uw aandoening te werken. 

 

De behandeling in de kliniek richt zich op een maximale duur van drie weken. Dit kan zo nodig twee keer verlengd worden. Het behandelteam evalueert wekelijks tijdens een overleg de noodzaak van de opname.

 

Opname gebeurt zo veel als mogelijk in de regio van herkomst. Wanneer dit niet mogelijk is, maar opname wel onvermijdelijk is wordt u geplaatst in een andere vestiging van Pro Persona.

 

Soorten opname

 

Er zijn verschillende soorten opnamen te onderscheiden:

  • Acute opname: is spoedeisend en kortdurend (in principe maximaal drie maanden);
  • Opname: is gepland en kortdurend (in principe maximaal drie maanden).

 

Voorzieningen in de klinieken

 

In al onze klinieken is sprake van eenpersoonskamers. Elke afdeling kent bezoektijden. Deze worden, net zoals de overige afdelingsregels, bij opname verteld.

 

Waar wordt u opgenomen?

 

We doen er, samen met u, alles aan om het verblijf in een kliniek zo kort mogelijk te laten duren. Pro Persona heeft regionale centra in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel. In Arnhem, Ede en Nijmegen is het mogelijk om acuut of kortdurend te worden opgenomen.

 

Daarnaast hebben wij in Nijmegen en Wolfheze opname-afdelingen voor specifieke doelgroepen en langer dan een jaar durende specialistische GGZ (voortgezette opname).

 

Gedwongen behandeling en/of opname

 

Soms is gedwongen behandeling en/of opname noodzakelijk. Meer lezen

 

 

Na een opname

 

Als we gezamenlijk van mening zijn dat het mogelijk is, gaat u met ontslag. Er worden, indien nodig, afspraken gemaakt over het ambulante vervolg van uw behandeling of over nazorg. Als u voor de opname al ambulant in behandeling was, is de opname in een kliniek een tijdelijke onderbreking daarvan. Het kan ook zijn dat u naar een vervolgvoorziening gaat zonder ambulante zorg.

 

Ook mensen met ernstige psychische aandoeningen kunnen vaak met ontslag. Hun behandeling en begeleiding wordt voortgezet met behulp van een (F)ACT-team.


Datum laatste aanpassing: 21-05-2019

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten