IHT-teams

 

Wat is IHT?

 

IHT (Intensive Home Treatment) staat voor Intensieve Crisisbehandeling Thuis. Als er eigenlijk een opname nodig is nemen IHT-teams de behandeling tijdelijk over om te proberen die opname te voorkomen. IHT is bedoeld voor mensen van 18 tot 60 jaar die onder de huidige omstandigheden zouden worden opgenomen op een afdeling van een GGZ-instelling. Het maakt niet uit welke klachten of diagnose het gaat.

 

Een IHT-team met verschillende hulpverleners (bijvoorbeeld sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, woonbegeleider, psychiater) reageert snel op een (dreigende) crisis. Het team is in staat zeer intensieve, op uw situatie afgestemde, behandeling te leveren. Deze zorg wordt geleverd op de plek waar u zich het meest veilig voelt: uw woonruimte, een openbare gelegenheid of een logeeradres, zolang het maar binnen de regio is.

 

Als u denkt hulp nodig te hebben, neemt u dan contact op met uw huisarts. De huisarts overlegt dan met de IHT Crisisdienst over uw situatie. Indien nodig wordt het IHT-team ingeschakeld.


Datum laatste aanpassing: 21-05-2019