IHT-teams

 

Wat is IHT?

 

IHT (Intensive Home Treatment) staat voor Intensieve Crisisbehandeling Thuis. Als er eigenlijk een opname nodig is nemen IHT-teams de behandeling tijdelijk over om te proberen die opname te voorkomen. IHT is bedoeld voor mensen van 18 tot 60 jaar die onder de huidige omstandigheden zouden worden opgenomen op een afdeling van een GGZ-instelling. Het maakt niet uit welke klachten of diagnose het gaat.

 

Een IHT-team met verschillende hulpverleners (bijvoorbeeld sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, woonbegeleider, psychiater) reageert snel op een (dreigende) crisis. Het team is in staat zeer intensieve, op uw situatie afgestemde, behandeling te leveren. Deze zorg wordt geleverd op de plek waar u zich het meest veilig voelt: uw woonruimte, een openbare gelegenheid of een logeeradres, zolang het maar binnen de regio is.

 

Als u denkt hulp nodig te hebben, neemt u dan contact op met uw huisarts. De huisarts overlegt dan met de IHT Crisisdienst over uw situatie. Indien nodig wordt het IHT-team ingeschakeld.


Datum laatste aanpassing: 21-05-2019

Actuele situatie behandelingen en bezoekregeling

Op dit moment zijn de groepsbehandeling en ambulante behandeling op onze locaties en bij cliënten weer gestart. De inrichting van onze gebouwen is aangepast, en we letten extra op hygiëne. Onze oproep is en blijft: als je psychische klachten hebt, meld je dan bij de huisarts. Juist in deze coronatijd is het belangrijk niet met klachten te blijven rondlopen. Met cliënten die klachten hebben die op corona kunnen duiden maken we apart afspraken over de wijze van behandeling.

Bezoek weer toegestaan voor klinieken

We hebben de verlof -en bezoekregeling voor onze klinieken versoepeld: bezoek is weer toegestaan. Dat wil zeggen: maximaal 1 bezoeker per persoon voor maximaal 1 uur. We controleren daarbij zorgvuldig of bezoekers geen klachten hebben. Lees meer over de regeling op www.propersonacoronavirus.nl onder FAQ.

Ben je cliënt? Stel dan ook je vragen aan je behandelaar.

Sluiten