Duurzaamheid

 

Duurzaamheidsvisie en ambitie


De duurzaamheidsvisie van Pro Persona is: Wij streven naar maximale positieve impact op de gezondheid en minimale negatieve impact op het milieu. De ambitie van Pro Persona is: Duurzaam gedrag wordt normaal gedrag voor medewerkers en clienten.

 

MilieuThermometer Certificaat

Eind 2018 heeft Pro Persona voor alle locaties het MilieuThermometerCertificaat behaald. En daar zijn we trots op. We lopen hiermee als zorginstelling voorop en laten zien dat we bewust met duurzaamheid bezig zijn. Het MTZ certificaat heeft 3 niveaus, brons, zilver en goud. We hebben voor al onze locaties brons behaald.

 

Dit betekent dat we voldoen aan de wetgeving en alle financieel interessante extra inspanningen. Ook hebben we een duurzaam inkoopbeleid voor alle locaties, waarmee we voldoen aan het niveau zilver. Omdat echter niet alle gebouwen (bouwtechnisch) voldoen aan het label zilver, geldt het label zilver voor de Braamberg Arnhem, en brons voor de overige locaties.
 
        

 

CO2 footprint

 

Speerpunten


Pro Persona heeft de Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst ondertekend. De speerpunten Stop de verspilling, CO2 reductie en Gezonde leef- en werkomgeving zijn omgezet naar acties. In 2020 is afvalscheiding op alle afdelingen doorgevoerd. Verder wordt op grote schaal onderzoek uitgevoerd om voedselverspilling met 20% te reduceren.

 

De maatregelen voor energiebesparing zijn ingepland, in combinatie met het op te stellen Duurzaam Strategisch Vastgoedplan. 5% van het elektriciteitsverbruik wordt opgewekt door de 1500 zonnepanelen die in 2019 geplaatst zijn. De komende jaren wordt het accent gelegd op awareness. Met allerlei acties wordt de bewustwording van medewerkers verder vergroot en worden medewerkers aangemoedigd eigen initiatieven te nemen om Pro Persona verder te verduurzamen.

 

Op deze website en via linked-in wordt aandacht gegeven aan behaalde mijlpalen.
Voor meer informatie kunt u mailen naar Duurzaamheid bij Pro Persona.

 

 

Datum laatste aanpassing: 19-10-2021