Duurzaamheid

 

Duurzaamheidsvisie en ambitie
De duurzaamheidsvisie van Pro Persona is: Wij streven naar maximale positieve impact op de gezondheid en minimale negatieve impact op het milieu. De ambitie van Pro Persona is: Duurzaam gedrag wordt normaal gedrag voor medewerkers en cliënten en we inspireren daarmee onze stakeholders.

 

Green Deal 3.0: Samen werken aan duurzame zorg.
Om invulling te geven aan de visie en ambitie omarmt Pro Persona de vijf speerpunten van de Green Deal 3.0:

 1. Gezondheidsbevordering medewerkers en patiënten / cliënten, zowel thuis als in en rondom de zorglocaties;
 2. Het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en de impact van het klimaat en milieu op de gezondheid;
 3. 55% minder CO2-uitstoot in 20230 t.o.v. 2018 en klimaatneutraal in 2050. 
 4. 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 t.o.v. 2018 en maximaal circulaire zorg in 2050. (Tussendoelstelling voor 2026: 20% van de hulpmiddelen herbruikbaar en 25% minder ongesorteerd restafval t.o.v. 2018)
 5. Verminderen van de milieubelasting van medicatie.

 

Milieuthermometer Zorg
Het bereiken van de (sub)doelstellingen van de Green Deal 3.0 vraagt om een structurele en geborgen aanpak. Pro Persona implementeert het managementsysteem van Milieuplatform Zorg, de Milieuthermometer Zorg. Het managementsysteem kent een jaarlijkse cyclus. Deze cyclus is gebaseerd op de cirkel van Deming: Plan, Do, Check, Act, waarmee jaarlijks gestreefd wordt naar verbetering. Jaarlijks vindt er een externe audit plaats. Tijdens de audit worden de 12 invalshoeken en de daarbij behorende eisen getoetst:

 1. Beleid en Organisatie;
 2. Energie en Vastgoed;
 3. Communicatie;
 4. Voeding;
 5. Vervoer;
 6. Inkoop (MVOI);
 7. De groene zorgprofessional;
 8. Water, medicijnresten en reiniging;
 9. Gevaarlijke stoffen;
 10. Grondstoffen en Afval;
 11. Natuur en Healing environment;
 12. Wetgeving en Subsidies.

Pro Persona streeft naar het behalen en behouden van niveau zilver, maar droomt stiekem al van niveau goud. Meer informatie vind je op www.mpz.nl[1]

 

Netwerk
De uitdagingen zijn groot, en verdienen de aandacht en tijd om op een juiste manier opgelost te worden. Dat doet ons denken aan de beroemde uitspraak van Nelson Mandela: “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”.  Kennisdeling, van en met elkaar leren, samen werken aan duurzame zorg. Pro Persona erkend de waarde van een goed netwerk zowel in- als extern. Zo ook op het gebied van duurzaamheid. Voor de borging van duurzaamheid in de organisatie zijn twee initiatieven opgezet, De Duurzaamheidsraad en het Green Team.

 

Duurzaamheidsraad
Om duurzaamheid te borgen is de Duurzaamheidsraad opgericht in 2021. In dit adviesorgaan heeft een afvaardiging van de directie, de ondernemingsraden en de cliëntenraad zitting. De Duurzaamheidsraad monitort de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid en bespreekt inhoudelijke thema's. Zo bleek bijvoorbeeld dat iedereen aandacht voor een gezonde leefstijl heel belangrijk vindt om een impact te maken op het leven van de cliënten.

 

Green Team
Een ander initiatief is de oprichting van het Green Team in het voorjaar van 2022. Het team bestaat uit zorgmedewerkers met een hart voor duurzaamheid. Zorgprofessionals die inzien dat het anders kan en zich daarvoor willen inzetten. Met allerlei acties wordt de bewustwording van medewerkers verder vergroot en worden medewerkers aangemoedigd eigen initiatieven te nemen om Pro Persona verder te verduurzamen.

Extern is Pro Persona bij meerdere netwerken aangesloten om kennis op te halen en te delen, waaronder:

 

 [1] Op deze website en via LinkedIn wordt aandacht gegeven aan behaalde mijlpalen. Voor meer informatie kunt u mailen naar Duurzaamheid bij Pro Persona.

Datum laatste aanpassing: 30-01-2024