Duurzaamheid

 

Duurzaamheidsvisie en ambitie
De duurzaamheidsvisie van Pro Persona is: Wij streven naar maximale positieve impact op de gezondheid en minimale negatieve impact op het milieu. De ambitie van Pro Persona is: Duurzaam gedrag wordt normaal gedrag voor medewerkers en cliënten.

 

MilieuThermometer Certificaat
Eind 2018 heeft Pro Persona voor alle locaties het MilieuThermometerCertificaat behaald. En daar zijn we trots op. We lopen hiermee als zorginstelling voorop en laten zien dat we bewust met duurzaamheid bezig zijn. Het MTZ certificaat heeft 3 niveaus, brons, zilver en goud. We hebben voor al onze locaties brons behaald.

 

Dit betekent dat we voldoen aan de wetgeving en alle financieel interessante extra inspanningen. Ook hebben we een duurzaam inkoopbeleid voor alle locaties, waarmee we voldoen aan het niveau zilver. Omdat echter niet alle gebouwen (bouwtechnisch) voldoen aan het label zilver, geldt het label zilver voor de Braamberg Arnhem, en brons voor de overige locaties.
 
        

 

CO2 footprint

 

Speerpunten

Pro Persona heeft de Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst ondertekend. De speerpunten Stop de verspilling, CO2 reductie en Gezonde leef- en werkomgeving zijn omgezet naar acties. In 2020 is afvalscheiding op alle afdelingen doorgevoerd. Verder wordt op grote schaal onderzoek uitgevoerd om voedselverspilling met 20% te reduceren.

 

De maatregelen voor energiebesparing zijn ingepland, in combinatie met het op te stellen Duurzaam Strategisch Vastgoedplan. 5% van het elektriciteitsverbruik wordt opgewekt door de 1500 zonnepanelen die in 2019 geplaatst zijn.

 

Duurzaameheid

 

Duurzaamheidsraad

Om duurzaamheid te borgen is de oprichting van een Duurzaamheidsraad in 2021. In dit adviesorgaan heeft een afvaardiging van de directie, de ondernemingsraden en de cliëntenraad zitting. De Duurzaamheidsraad monitort de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid en bespreekt inhoudelijke thema's. Zo bleek bijvoorbeeld dat iedereen aandacht voor een gezonde leefstijl heel belangrijk vindt om een impact te maken op het leven van de cliënten.

 

Greenteam

Een ander initiatief is de oprichting van het Green Team in het voorjaar van 2022. Het team bestaat uit zorgmedewerkers met een hart voor duurzaamheid. Zorgprofessionals die inzien dat het anders kan en zich daar voor willen inzetten. Met allerlei acties wordt de bewustwording van medewerkers verder vergroot en worden medewerkers aangemoedigd eigen initiatieven te nemen om Pro Persona verder te verduurzamen.

 

Vanuit het greenteam is Pro Persona aangesloten bij de Groene Zorg alliantie. Dit is een landelijke organisatie die duurzaamheid in de zorg stimuleert en onder de aandacht brengt bij onder andere beleidsmakers.

 

Pro Persona partner van Voorlopers Groene GGZ

In 2021 is Pro Persona ook partner geworden van Voorlopers Groene GGZ, een nieuw collectief waar veertien GGZ-instellingen, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en Stichting Nature for Health bij aangesloten zijn. Het doel van dit collectief is om de natuur als helende omgeving in te zetten in de behandeling van GGZ-cliënten. De natuur werkt herstelondersteunend. Daarom willen we over vier jaar hebben bereikt dat 10% van onze behandelingen in de natuur plaatsvinden. Wij hebben de luxe dat veel van onze locaties in of nabij wonderschone natuur liggen. De uitdaging ligt met name in het ombuigen van het gedrag van medewerkers en cliënten, zodat wandelen tijdens het gesprek het normale gedrag wordt in plaats van het gesprek in de spreekkamer te voeren.

 

Op deze website en via LinkedIn wordt aandacht gegeven aan behaalde mijlpalen.
Voor meer informatie kunt u mailen naar Duurzaamheid bij Pro Persona.

 

 

Datum laatste aanpassing: 27-02-2023