Samenwerkingsverbanden

 

Pro Persona GGZ werkt nauw samen met:

 • huisartsen en groepspraktijken
 • Indigo
 • Iriszorg (dubbeldiagnosekliniek)
 • Karakter (jeugdzorg)
 • Dr. Leo Kannerhuis (zorg voor autisten)
 • RIBW Nijmegen & Rivierenland en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (beschermd wonen)
 • gemeenten (bemoeizorg, decentralisaties, wijkteams)
 • woningcorporaties
 • verschillende instellingen voor doven en slechthorenden in Nederland
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • andere universiteiten, hogescholen, ROC's en andere kenniscentra in de GGZ

 


Datum laatste aanpassing: 24-10-2019

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten