Samenwerkingsverbanden

 

Pro Persona GGZ werkt nauw samen met:

 • huisartsen en groepspraktijken
 • Indigo
 • Iriszorg (dubbeldiagnosekliniek)
 • Karakter (jeugdzorg)
 • Dr. Leo Kannerhuis (zorg voor autisten)
 • RIBW Nijmegen & Rivierenland en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (beschermd wonen)
 • gemeenten (bemoeizorg, decentralisaties, wijkteams)
 • woningcorporaties
 • verschillende instellingen voor doven en slechthorenden in Nederland
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • andere universiteiten, hogescholen, ROC's en andere kenniscentra in de GGZ

 


Datum laatste aanpassing: 24-10-2019