Samenwerkingsverbanden

 

Pro Persona GGZ werkt nauw samen met:

  • huisartsen en groepspraktijken
  • Iriszorg (dubbeldiagnosekliniek)
  • Karakter (jeugdzorg)
  • Dr. Leo Kannerhuis (zorg voor autisten)
  • RIBW Nijmegen & Rivierenland en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (beschermd wonen)
  • gemeenten (bemoeizorg, decentralisaties, wijkteams)
  • woningcorporaties
  • verschillende instellingen voor doven en slechthorenden in Nederland
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • andere universiteiten, hogescholen, ROC's en andere kenniscentra in de GGZ

 


Datum laatste aanpassing: 19-01-2021