College geneesheren-directeuren (het college GD)

 

Het college geneesheren-directeuren bestaat thans uit zeven geneesheren-directeuren. Het college houdt toezicht op de vrijwillige en verplichte zorg binnen Pro Persona.
Binnen het college vindt afstemming en besluitvorming plaats over de voor de rol en functie van geneesheer-directeur relevante onderwerpen en taken.

Een geneesheer-directeur is een zelfstandig bestuursorgaan conform de Algemene wet bestuursrecht. Hij voert de aan hem op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) toegewezen taken en bevoegdheden onafhankelijk uit. Dit betekent dat de raad van bestuur hem geen aanwijzingen mag geven.
De geneesheer-directeur is op grond van de Wvggz verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op het terrein van zorg en de verlening van verplichte zorg. Samen met de raad van bestuur dient hij er zorg voor te dragen dat voldoende mogelijkheden geboden worden voor zorg op basis van vrijwilligheid, om daarmee verplichte zorg zoveel mogelijk te voorkomen.

Onze geneesheren-directeuren:

 

 

Wim Braam
Wim is geneesheer-directeur en tevens de voorzitter van het college geneesheren-directeuren. Hij heeft kantoor op de Braamberg in Arnhem. Behalve geneesheer-directeur is Wim ook werkzaam als psychiater. Als aandachtsgebied heeft Wim "Opnames en beveiligde bedden" in zijn portefeuille.

 

 

 

 

Jeannette Rutgers
Jeannette is geneesheer-directeur sinds februari 2015. Ook werkt zij als psychiater binnen het expertisecentrum neuropsychiatrie en is ze lid-beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Haar standplaats is Wolfheze. Als aandachtgebieden heeft Jeannette "privacywetgeving" en "dwang en drang/verplichte zorgregistratie" in haar portefeuille.

 

 

Kaspar Ditters
Kaspar is werkzaam bij Pro Persona als geneesheer-directeur en psychiater. Voor de directe zorg is hij verbonden aan de afdeling Ouderen. Hij houdt kantoor op de Riethorst in Ede. Hij heeft het "kwaliteitsstatuut" en "professioneel statuut" in zijn portefeuille. Daarnaast is hij betrokken bij regionale samenwerkingsafspraken bij Externe consultatie bij langdurige dwangtoepassing. 

 

 

Els Jongerius

Els is werkzaam als geneesheer-directeur, psychiater en psychotherapeut. Zij houdt kantoor in Tiel. Haar aandachtsgebied is "suïcidepreventie".

 

 

 

 

 

Boris van Passel
Sinds april 2020 is Boris werkzaam als geneesheer-directeur. Zijn kantoor is in Lent.
Boris is tevens werkzaam als psychiater, inhoudelijk coördinator angst, dwang, en PTSS en als cognitief gedragstherapeut. Daarnaast doet hij promotieonderzoek naar de verbetering van de behandeling bij dwangstoornissen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Boris heeft als aandachtsgebied "somatiek" in zijn portefeuille.

 

 

Marie-José Steinebach-Wolters
Marie-José is geneesheer-directeur en werkt ook als psychiater bij Pro Persona. Ze houdt kantoor in Nijmegen. In haar portefeuille heeft zij aandachtsgebied "jeugd".

 

 

 

 

Martin de Jonge
Per 1 maart 2023 is Martin de Jonge ook werkzaam als geneesheer-directeur. Daarnaast is hij bij Pro Persona werkzaam als psychiater.

 

 

  

  

Mariska van der Veldt
Per 1 september 2023 is Mariska van der Veldt werkzaam als geneesheer-directeur bij Pro Persona. Ze werkt ook als psychiater bij FACT Oost in Arnhem.

 

 

 

 

 


Datum laatste aanpassing: 27-10-2023