Raad van Bestuur

 

Patricia Esveld is van huis uit bedrijfskundige, en al zo’n 28 jaar actief in verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg. De laatste 11 jaar was zij werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur bij HilverZorg in Gooi- en Vechtstreek en bij Heliomare in Wijk aan Zee. In haar vorige functies hield zij zich onder andere bezig met de strategieontwikkeling en herinrichting van organisaties en (technologische) innovaties.


Patricia’s drive zit vooral in het leveren van de beste zorg aan mensen die van zorg afhankelijk zijn. Als netwerker en verbinder is zij koersvast en resultaatgericht. Echt maatschappelijke waarde toevoegen voor cliënten, medewerkers en partners: dat is haar ambitie. Daarbij zoekt zij steeds naar de beste oplossing door samenwerking in de regio, vernieuwing en de toepassing van (nieuwe) technologie.

 

Patricia gaat uit van de eigen regie en kracht van cliënten en professionals. Duidelijkheid over richting, doelen en kaders zijn nodig voor professionals om samen met hun cliënten tot waardevolle en betaalbare zorg te komen. Dat je dit doet vanuit de cliëntreis, en dus zoveel mogelijk vanuit de eigen thuissituatie, is voor haar een vanzelfsprekendheid.

 

Patricia werkt graag mee aan ontwikkelingen als het Persoonlijk Gezondheidsdossier van de cliënt en elektronische gegevensuitwisseling in de regio. Zij heeft hiervoor vanuit haar bestuurlijke rol binnen ActiZ deelgenomen aan het Informatieberaad binnen VWS. In het verleden heeft zij als eigenaar van het adviesbureau It Cares voor VWS en ZN de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) ingevoerd in Nederland.

 

Naast haar werk als bestuurder is Patricia lid van de Raad van Toezicht van stichting Triade Vitree (zorg aan VG- en Jeugdsector). De afgelopen jaren is zij ook bestuurlijk actief geweest in de brancheorganisatie van de VVT (ActiZ) en Revalidatie Nederland.

 

 

Marc Verbraak

Dr. Marc Verbraak is klinisch psycholoog en al vele jaren werkzaam binnen de GGZ bij verschillende organisaties. In 2015 begon hij bij Pro Persona als hoofd van het zorgprogramma Jeugd. Al snel daarna werd hij hoofd van het zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast was hij ad interim hoofd van het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen.


Vanaf april 2020 was Marc Verbraak als programmadirecteur betrokken bij een groot verandertraject van de planbare zorg binnen
Pro Persona, leidend tot het organisatieonderdeel Pro Persona Connect.


Naast zijn werkzaamheden bij Pro Persona is hij sinds 2006 hoofdopleider van de gz-opleiding van het SPON/Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Tevens vervult hij verschillende nevenfuncties waaronder die van voorzitter van P3NL.

 

Rob Storm

Rob Storms is bedrijfseconoom/ registercontroller en werkt al dertig jaar in -met name- financiële functies op management/ directie niveau, waarvan de laatste dertien jaar in diverse zorgsectoren. Voordat Rob aan de slag ging bij Pro Persona was hij directeur Financiën, ICT en Vastgoed van GGz Breburg.Naast zijn functie bij Pro Persona is Rob Lid Raad van Toezicht van het Laurentius Ziekenhuis Roermond.  In het verleden deed hij ook ervaring op als Lid Raad van Toezicht bij een woningcorporatie en een onderwijsorganisatie. 


Hierdoor heeft hij een breed en integraal inzicht in het maatschappelijk veld waardoor verbindingen die noodzakelijk zijn voor de beste zorg en ondersteuning van een cliënt, adequaat kunnen worden gemaakt. Rob heeft de overtuiging dat zorgtechnologie en nieuwe vormen van samenwerking met (maatschappelijke) partners noodzakelijk zijn om een antwoord te hebben op de groeiende uitdagingen in de zorg.


Datum laatste aanpassing: 28-02-2023