Raad van Bestuur

 

Patricia Esveld is van huis uit bedrijfskundige, en al zo’n 28 jaar actief in verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg. De laatste 11 jaar was zij werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur bij HilverZorg in Gooi- en Vechtstreek en bij Heliomare in Wijk aan Zee. In haar vorige functies hield zij zich onder andere bezig met de strategieontwikkeling en herinrichting van organisaties en (technologische) innovaties.


Patricia’s drive zit vooral in het leveren van de beste zorg aan mensen die van zorg afhankelijk zijn. Als netwerker en verbinder is zij koersvast en resultaatgericht. Echt maatschappelijke waarde toevoegen voor cliënten, medewerkers en partners: dat is haar ambitie. Daarbij zoekt zij steeds naar de beste oplossing door samenwerking in de regio, vernieuwing en de toepassing van (nieuwe) technologie.

 

Patricia gaat uit van de eigen regie en kracht van cliënten en professionals. Duidelijkheid over richting, doelen en kaders zijn nodig voor professionals om samen met hun cliënten tot waardevolle en betaalbare zorg te komen. Dat je dit doet vanuit de cliëntreis, en dus zoveel mogelijk vanuit de eigen thuissituatie, is voor haar een vanzelfsprekendheid.

 

Patricia werkt graag mee aan ontwikkelingen als het Persoonlijk Gezondheidsdossier van de cliënt en elektronische gegevensuitwisseling in de regio. Zij heeft hiervoor vanuit haar bestuurlijke rol binnen ActiZ deelgenomen aan het Informatieberaad binnen VWS. In het verleden heeft zij als eigenaar van het adviesbureau It Cares voor VWS en ZN de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) ingevoerd in Nederland.

 

Naast haar werk als bestuurder is Patricia lid van de Raad van Toezicht van stichting Triade Vitree (zorg aan VG- en Jeugdsector). De afgelopen jaren is zij ook bestuurlijk actief geweest in de brancheorganisatie van de VVT (ActiZ) en Revalidatie Nederland.

 

 

Cecile Exterkate is klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Zij promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit, en haalde daarnaast in 2010 haar Master in Health Administration aan de Universiteit van Tilburg. Als therapeut is zij gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met eetstoornissen. Cecile is sinds 2012 bestuurder bij Pro Persona.

 

Cecile geeft op basis van ‘positieve gezondheid’ richting aan de veranderingen in de acute-zorg-keten, ambulante en langdurende GGZ. In de forensische psychiatrie vult zij dat aan met aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Cecile Exterkate Raad van Bestuur

 

’Herstelgericht werken, gericht op een gezonde levensstijl en activering van cliënten met een duidelijke betrokkenheid van de naasten van patiënten staat hierbij centraal’, aldus Cecile.

 

Cecile is groot voorstander van waardegedreven zorg. Als bestuurder heeft zij daarom speciale en brede aandacht voor opleidingen en samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek waardoor zorginnovaties tot stand kunnen komen waarbij continu verbeteren het uitgangspunt is. 

 

Cecile is naast haar werk als bestuurder voorzitter en lid van diverse opleidingscommissies (vLOGO, SPON-RCSW) participeert als bestuurder in de Academische Werkplaats Jeugd, en is bestuurslid van GGZ-gerelateerde commissies zoals Stichting TOPGGz, Indigo Service Organisatie, Wilhelmina Snellen Stichting. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van Dichterbij, arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en vertrouwenspersoon bij de VGCt.

 

 

 


Datum laatste aanpassing: 12-06-2020