Raad van Bestuur


De Raad van Bestuur bestaat uit twee bestuurders: Ron Akkerman (voorzitter) en Cecile Exterkate. Beide bestuurders zijn bestuurders van alle rechtspersonen binnen Pro Persona.

 

Ron Akkerman 2014 voorzitter Raad van Bestuur

Ron Akkerman studeerde bedrijfskunde en sociale wetenschappen in respectievelijk Rotterdam, Delft  en Amsterdam.  Hij heeft zijn werkervaring  als manager, directeur en bestuurder opgedaan in (internationale) handel,  industrie, onderwijs en zorg en was in het verleden ook commissaris bij de sociale werkvoorziening Wezo NV. Sinds 2007 is Ron bestuurder bij Pro Persona, daarvoor werkte hij als bestuursvoorzitter van ROC Deltion in Zwolle.
 
Ron wil faciliteren dat GGZ-medewerkers met bezieling én professionaliteit kunnen werken.

‘Aandacht voor de cliënt als mens vormt het fundament van goede zorg’, aldus Ron. ‘De ‘herstel-gedachte’, de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden en de eigen capaciteit versterken staat centraal.’ De visie van Pro Persona om te ambulantiseren sluit daar naadloos op aan. Bij alles wat Pro Persona doet  is volgens Ron slechts één perspectief van doorslaggevend belang:  krijgt de cliënt de kwaliteit van zorg die je ook voor je naaste of voor jezelf zou wensen?
 
Als bestuurder verbindt Ron zorginhoud en bedrijfsvoering in de GGz en forensische zorg. Hij gelooft sterk in openheid en transparantie, eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers binnen kaders, toegepast wetenschappelijk onderzoek en het innoveren van werkwijzen. Ron is groot voorstander van waardegedreven zorg (Value Based Healthcare van Michael Porter):  de zorg moet gewaardeerd worden door cliënten en betaalbaar en toegankelijk blijven in onze samenleving.
 
Ron is naast zijn werk als bestuurder, toezichthouder bij Jeugd GGZ en jeugdzorg aanbieder Spirit-De Bascule. Verder is hij actief lid van de commissie financiering en bekostiging bij branchevereniging GGz Nederland. 

 

 

Cecile Exterkate is klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Zij promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit, en haalde daarnaast in 2010 haar Master in Health Administration aan de Universiteit van Tilburg. Als therapeut is zij gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met eetstoornissen. Cecile is sinds 2012 bestuurder bij Pro Persona.

 

Cecile geeft op basis van ‘positieve gezondheid’ richting aan de veranderingen in de acute-zorg-keten, ambulante en langdurende GGZ. In de forensische psychiatrie vult zij dat aan met aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Cecile Exterkate Raad van Bestuur

 

’Herstelgericht werken, gericht op een gezonde levensstijl en activering van cliënten met een duidelijke betrokkenheid van de naasten van patiënten staat hierbij centraal’, aldus Cecile.

 

Cecile is groot voorstander van waardegedreven zorg. Als bestuurder heeft zij daarom speciale en brede aandacht voor opleidingen en samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek waardoor zorginnovaties tot stand kunnen komen waarbij continu verbeteren het uitgangspunt is. 

 

Cecile is naast haar werk als bestuurder voorzitter en lid van diverse opleidingscommissies (vLOGO, SPON-RCSW) participeert als bestuurder in de Academische Werkplaats Jeugd, en is bestuurslid van GGZ-gerelateerde commissies zoals Stichting TOPGGz, Indigo Service Organisatie, Wilhelmina Snellen Stichting. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van Dichterbij, arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en vertrouwenspersoon bij de VGCt.

 

 

 


Datum laatste aanpassing: 20-03-2018