U bent hier: Pro Persona Research - ProFit

Onderzoekslijn Pro-Fit

De onderzoekslijn Pro-Fit (Pro Persona Research on general factors in treatment outcome) onderzoekt de invloed van zogenaamde generieke factoren. Ons onderzoek richt zich niet op de behandeling van cliënten met specifieke psychische problemen, maar op deze generieke factoren in brede populaties, inclusief de bijzondere groep cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

 

We doen onderzoek naar de rol van de behandelaar, verschillen tussen behandelaren, de match met cliënten en de invloed van de behandelaar op de verwachtingen van cliënten. We onderzoeken ook het gebruik van andere uitkomstmaten zoals zelfregie en van procesmaten tijdens de behandeling. Daarnaast hebben alle aspecten van methodisch werken en het werkzame mechanisme ervan in de behandeling onze aandacht in onderzoek, zoals het stellen van heldere behandeldoelen en de rol en invloed van (de vorm van) feedback.

 

Het wetenschappelijk onderzoek bij cliënten met NAH richt zich op de psychologische en psychiatrische gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Centraal hierin staat kennisontwikkeling rondom executieve functies en de rol daarvan in zowel de ontwikkeling als het aanhouden van depressie en angststoornissen. We kijken ook naar het huidige functioneren en dat van voor het hersenletsel. Daarmee proberen we kennis te verzamelen over psychologische risicofactoren in deze doelgroep.

 

Hier staan de onderzoeken die vallen onder ProFit.


Datum laatste aanpassing: 26-04-2024