Wanneer de cliënt de eigen therapeut wordt: het verkennen en bevorderen van zelfregie in de klinische praktijk

Er is toenemende aandacht voor de actieve rol van cliënten in hun behandeling. Zelfregie in een klinische setting gaat over het vermogen zelf richting te geven aan het leven, waarbij ondersteunende mensen (zoals therapeuten) zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij wat belangrijk is voor de cliënt. Ondanks dat er in de geestelijke gezondheidszorg (en bij Pro Persona) veel aandacht is voor zelfregie, is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Wel is er recentelijk een zelfregie vragenlijst ontwikkeld om inzicht te krijgen in dit onderwerp. Mijn promotietraject heeft als doel deze vragenlijst verder te valideren. Van hieruit onderzoeken we: (1) in hoeverre cliënten meer zelfregie ontwikkelen over de loop van behandeling; (2) hoe zelfregie relateert tot andere behandeluitkomsten zoals klachtenreductie; en (3) of we de zelfregie van cliënten kunnen verbeteren door middel van interventie.

 

Onderzoekers

Sam de Haas

Pauline Janse

Giel Hutschemaekers

Bea Tiemens

 

Locatie en contactgegevens

Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze, Gebouw de Bogen

s.de.haas@propersona.nl 

 


Datum laatste aanpassing: 28-03-2024