Prof. dr. Giel JM Hutschemaekers

Hoofd zorgprogramma Basis GGZ Senior onderzoeker

 

Hoogleraar GGZ

 

 

opleiding & discipline

Filosofie en psychologie.
Gz-psycholoog

 

huidig onderzoek

Zelfregie

 

"Clinici en onderzoekers delen een merkwaardige hobby: ze houden zich het liefst bezig met het wegmaken van iets negatiefs, bijv. klachten. Het wordt tijd onder ogen te zien, dat die hobby een nare verslaving is waar je zo snel mogelijk vanaf moet kicken. Dat lukt heel goed als je er iets veel leukers voor in de plaats stelt: Vergroten en versterken van iets positiefs, bijv. zelfregie."

 

 

biografie

Na mijn middelbare school studeerde ik enkele jaren filosofie in Straatsburg (Frankrijk).

Daarna psychologie in Tilburg.
In 1990 promoveerde ik cum laude op een historisch-psychologisch proefschrift, ‘Neurosen in Nederland’ naar de vraag of onze ouders en grootouders gebukt gingen onder andere psychische kwalen. En zo ja, hoe dat te verklaren.


Daarna de overstap naar het Trimbos-instituut gemaakt, alwaar ik oa verantwoordelijk werd voor het onderzoek naar beroepsgroepen in de GGZ. In 1998 ontving ik daaarvoor de Erepenning van NfGv.

In 2000 maakte ik de overstap naar de Gelderse Roos. Hier kreeg ik de mogelijkheid om een eigen onderzoeksgroep te formeren. Dat werd GRIP het Gelderse Roos Instituut voor Professionalisering. In datzelfde jaar werd ik bijzonder hoogleraar in Nijmegen. GRIP richtte zich vooral op zorgonderzoek, met daarbij de centrale vraag verbetering van onderzoek als middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het waren geweldig leuke jaren met veel praktijkgestuurd onderzoek en een golf van promoties.

 

Vanaf 2008 ben ik gewoon hoogleraar GGZ aan de RU. Ik combineer die baan met 2 dagen per week werken in de zorg (Generalistische GGZ), hoofd zorgprogramma/boegbeeld en onderzoek naar werkzame factoren in de generalistische GGZ.

 

In 2019 verscheen van oa mijn hand Het Handboek Generalistische GGZ. Werken aan Zelfregie: een bijzonder specialisme.

 

 

publicaties

een selectie:

Dream or reality? The presence of Social Practice Development in social work practice

Construction and validation of a self‚Äźdirection measure for mental health care

Patients' perceived lack of goal clarity in psychological treatments: Scale development and negative correlates

Measuring social support in people with mental illness: A quantitative analysis of the Social Network Map

Challenges in Investigating the Effective Components of Feedback from Routine Outcome Monitoring (ROM) in Youth Mental Health Care

overig
Publicatie-overzicht
Academia

 

 

 

contactgegevens

Radboud University

g.hutschemaekers@propersona.nl
giel.hutschemaekers@ru.nl

LinkedIn


Datum laatste aanpassing: 19-01-2022