Consumer Quality Index (CQI)

 

Pro Persona meet met behulp van de Consumer Quality Index (CQi) hoe cliënten onze zorg waarderen. De CQi meet per zorgprogramma op vijf verschillende aandachtsgebieden: bejegening, bereikbaarheid, informatievoorziening, keuzemogelijkheden en vervulling van hulpwensen. De score op deze vijf aandachtsgebieden wordt uitgedrukt in een rapportcijfer op een schaal tussen minimaal 0 en maximaal 10.

 

Wij gebruiken de uitkomsten voor evaluatie van onze zorg- en dienstverlening. Onderstaande gegevens betreffen behandelingen in de periode januari 2019 tot en met december 2019. De CQi wordt jaarlijks en bij afsluiting van de behandeling ingevuld.

 

  Arnhem Ede Nijmegen Tiel Totaal
Persoonlijkheidsstoornissen 7.4 7.4 7.2 6.7 7.2
respondenten 100 200 64 74 438
Angststoornissen 8.0 8.0 8.3 8.7 8.3
respondenten 67 75 386 71 599
Depressie 7.6 6.9 7.5 7.8 7.4
respondenten 86 93 77 72 328
Basis GGZ 8.4 8.4 8.1 8.3 8.3
respondenten 401 295 383 162 1241
Overige stoornissen 7.6 7.8 7.9 7.8 7.8
respondenten 140 138 124 111 513
Jeugdthermometer 7.8 7.3 7.6 7.2 7.5
respondenten 116 56 99 71 342
Ouderen 7,1 8,1 8.0 7,4 7,7
respondenten 301 334 306 227 1168
Totaal 7,8 7.9 8.0 7.7 7,9
respondenten 1211 1191 1439 788 4629

 

 

 

 


Datum laatste aanpassing: 14-01-2020