Waardering klanttevredenheid

Consumer Quality Index (CQI)

 

Pro Persona meet met behulp van de Consumer Quality Index (CQi) hoe cliënten onze zorg waarderen. De CQi meet per zorgprogramma op vijf verschillende aandachtsgebieden: bejegening, bereikbaarheid, informatievoorziening, keuzemogelijkheden en vervulling van hulpwensen. De score op deze vijf aandachtsgebieden wordt uitgedrukt in een rapportcijfer op een schaal tussen minimaal 0 en maximaal 10.

 

Wij gebruiken de uitkomsten voor evaluatie van onze zorg- en dienstverlening. Onderstaande gegevens betreffen behandelingen in de periode zoals aangegeven. De CQi wordt jaarlijks en bij afsluiting van de behandeling ingevuld.

 

Cliënttevredenheid van 1 december 2021 tot en met 30 november 2022

Organisatie onderdeel  Locatie Gemiddelde CQI score Alle respondenten
Multi Complexe Zorg Wolfheze 7,4    95
Pompestichting/Kompas Nijmegen 7,8    116
Pro Persona Connect Nijmegen, Arnhem Rivierenland en Veluwe Vallei 7,8 1.510
Spoedeisende en Netwerkgerichte zorg Zuid Nijmegen en Rivierenland 7,7    430
Spoedeisende en Netwerkgerichte zorg Midden Arnhem en omgeving Veluwe vallei 7,7    463
Pro Persona totaal 7,8 2.614

  


Datum laatste aanpassing: 14-03-2023