Waardering klanttevredenheid

Consumer Quality Index (CQI)

 

Pro Persona meet met behulp van de Consumer Quality Index (CQi) hoe cliënten onze zorg waarderen. De CQi meet per zorgprogramma op vijf verschillende aandachtsgebieden: bejegening, bereikbaarheid, informatievoorziening, keuzemogelijkheden en vervulling van hulpwensen. De score op deze vijf aandachtsgebieden wordt uitgedrukt in een rapportcijfer op een schaal tussen minimaal 0 en maximaal 10.

 

Wij gebruiken de uitkomsten voor evaluatie van onze zorg- en dienstverlening. Onderstaande gegevens betreffen behandelingen in de periode april 2019 tot en met april 2020. De CQi wordt jaarlijks en bij afsluiting van de behandeling ingevuld.

 

  Arnhem Ede Nijmegen Tiel Totaal
Persoonlijkheidsstoornissen 7,6 7,3 7,2 6,7 7,3
respondenten 103 209 68 64 444
Angststoornissen 8,1 7,9 8,2 8,4 8,2
respondenten 54 70 344 64 532
Depressie 7,5 6,9 7,3 7,9 7,3
respondenten 71 84 78 54 287
Basis GGZ 8,4 8,3 8,1 8,4 8,3
respondenten 388 263 315 174 1140
Overige stoornissen 7,8 7,8 8,0 7,9 7,8
respondenten 129 151 102 95 477
Jeugdthermometer 7,8 7,7 7,6 7,3 7,6
respondenten 126 68 85 69 348
Ouderen 7,0 8,0 8,0 7,4 7,6
respondenten 258 299 250 207 1014
Totaal 7,8 7,8 8,0 7,8

7,8

respondenten 1129 1144 1242 727 4242

 

 

 

 


Datum laatste aanpassing: 14-04-2020

Coronamaatregelen

De afgelopen periode hebben we veel gebruik gemaakt van videobellen om behandelingen niet te laten stilvallen. De nieuwe richtlijnen van het kabinet bieden gelukkig weer meer ruimte voor face-to-to-face contact. Daarom zijn we op dit moment bezig om groepsbehandeling en ambulante behandeling op onze locaties en bij cliënten thuis weer op te starten. We passen de inrichting van onze gebouwen aan, en we letten extra op hygiëne. Onze oproep is en blijft: als je psychische klachten hebt, meld je dan bij de huisarts. Juist in deze coronatijd is het belangrijk niet met klachten te blijven rondlopen.

Met cliënten die klachten hebben die op corona kunnen duiden maken we apart afspraken over de wijze van behandeling. We houden ook de gezondheid van onze opgenomen cliënten dagelijks in de gaten. De verlof -en bezoekregeling voor onze klinieken blijft van kracht: bezoek op de afdeling is niet toegestaan.

Raadpleeg regelmatig www.propersonacoronavirus.nl voor de laatste stand van zaken.

Ben je cliënt? Stel dan ook je vragen aan je behandelaar.

Sluiten