Prof. dr.
Bea Tiemens

Hoofd Pro Persona Research

 

Onderzoeksleider Pro-Fit (Pro Persona Research on General Factors in Treatment Outcome) 

Onderzoeksleider Indigo

Bijzonder Hoogleraar
Evidence Based Practice in Mental Health Care Radboud Universiteit

 

opleiding & discipline

Andragologie
Epidemiologie

 

 

huidig onderzoek

Mijn huidige onderzoek is gericht op de invloed van generieke factoren op behandeluitkomsten en behandelduur, zoals het stellen van behandeldoelen, het monitoren van behandelresultaten, behandelintensiteit, verwachtignen en zelfregie van de cliënt. 
We maken hierbij steeds meer gebruik van machine learning technieken.

 

 

"Er zijn veel aspecten in de zorg die niet de specifieke klachten of aandoening van de cliënt betreffen en de specifieke daarop gerichte behandeling, maar juist allerlei andere zaken in zowel de context van de cliënt als de context van de behandeling en behandelaar. Dat intrigeert me. De samenwerking met mijn klinische collega’s van Pro Persona en mijn collega’s van de Radboud Universiteit helpen mij om hier op verschillende manieren naar te kijken."

 

 

biografie

Na mijn studie Andragogie aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed ik mijn onderzoekswerk bij Sociale Psychiatrie van de RUG, dat leidde in 1999 tot een promotie op het proefschrift "Management of mental health problems in primary care".

 

Na mijn promotie was ik werkzaam als programmahoofd bij het Trimbos-instituut en vervolgens als senior-onderzoeker bij de Gelderse Roos/Pro Persona, onderzoeksleider van Indigo en nu hoofd van Pro Persona Research.

 

Sinds 2016 ben ik bijzonder hoogleraar Evidence Based practice, was lid van diverse commissies inzake ontwikkeling en implementatie van Routine Outcome Monitoring en ben lid van de OESO (OECD) Working Group on Patient reported indicators for Mental Health Care.

 

publicaties

publicatie overzicht Bea Tiemens Radboud Universiteit

 

contactgegevens

b.tiemens@propersona.nl

LinkedIn Bea Tiemens


Datum laatste aanpassing: 19-01-2022