What about the voices? An exploration of positive psychotic symptoms in patients with borderline personality disorder

Mijn promotieonderzoek richt zich op psychotische symptomen wanen en hallucinaties – bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ik onderzoek de prevalentie en eigenschappen van wanen en hallucinaties, alsmede onderliggende neurobiologische processen en de huidige behandeling van deze symptomen bij deze doelgroep. https://pure.eur.nl/en/publications/what-about-the-voices-an-exploration-of-positive-psychotic-sympto

 

Onderzoekers

Marieke Niemantsverdriet

 

Locatie en contactgegevens

Pro Persona, locatie Tiel

T 0344-656700 

 

Partners

  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Parnassia Groep

Publicaties

  • Niemantsverdriet MBA, Slotema CW, Franken IHA, Brandsma, J, Verbraak MJPM, Deen M, van der Gaag M. Current diagnostic and treatment practices for auditory verbal hallucinations in borderline personality disorder In revision.

  • Characteristics and stability of hallucinations and delusions in patients with borderline personality disorder. Niemantsverdriet MBA, van Veen RJB, Slotema CW, Franken IHA, Verbraak MJPM, Deen M, van der Gaag M. Comprehensive Psychiatry. 2022 Feb;113:152290.

  • Sensory processing deficiencies in patients with borderline personality disorder who experience auditory verbal hallucinations. Niemantsverdriet MBA, Slotema CW, van der Veen FM, van der Gaag M, Sommer IEC, Deen M, Franken IHA. Psychiatry Research. 2019 Nov;281:112545.

  • Suicidality and hospitalisation in patients with borderline personality disorder who experience auditory verbal hallucinations. Slotema CW, Niemantsverdriet MB, Blom JD, van der Gaag M, Hoek HW, Sommer IE. European Psychiatry. 2017 Mar;41:47-52.

Datum laatste aanpassing: 28-03-2024