Feedback in de GGZ

In mijn proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar het gebruik van feedback van Measurement-Based Care (MBC). In het eerste deel onderzochten we verschillende randvoorwaarden voor het gebruik van MBC in de jeugd-GGZ. We concludeerden dat de Evidence-Based Practice Attitude Scale (EBPAS) bruikbaar is om vast te stellen in hoeverre behandelaars een positieve attitude hebben ten aanzien van evidence-based interventies zoals MBC. De Treatment Support Measure (TSM) blijkt bruikbaar te zijn om de feedback van MBC te voorzien van concrete tips om de behandeling te verbeteren. In het tweede deel onderzochten we wat de effectieve onderdelen zijn van MBC in de jeugd-GGZ. Daarnaast onderzochten we de effecten van MBC-implementatiestrategieën in de basis-GGZ voor volwassenen. Er konden geen eenduidige conclusies worden getrokken en het implementeren en borgen van het gebruik van MBC bleek zeer complex te zijn. Daarom hebben we aanbevelingen gedaan om de implementatie en het gebruik van MBC te verbeteren.

 

Onderzoekers

Maartje van Sonsbeek

Bea Tiemens

Giel Hutschemaekers

Jan Willem Veerman

 

Locatie en contactgegevens

Pro Persona Research

m.van.sonsbeek@propersona.nl 

 

 

Publicaties

  • Van Sonsbeek, M. A., Hutschemaekers, G. J., Veerman, J. W., & Tiemens, B. G. (2014). Effective components of feedback from Routine Outcome Monitoring (ROM) in youth mental health care: study protocol of a three-arm parallel-group randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 14(1), 1-11.
  • Van Sonsbeek, M. A., Hutschemaekers, G. J., Veerman, J. W., Kleinjan, M., Aarons, G. A., & Tiemens, B. G. (2015). Psychometric properties of the Dutch version of the Evidence-Based Practice Attitude Scale (EBPAS). Health Research Policy and Systems, 13(1), 1-12.
  • Van Sonsbeek, M. A., Holtmaat, C. J., Tiemens, B. G., Hutschemaekers, G. J., & de Jong, K. (2017). Psychometric properties of the Dutch version of the Treatment Support Measure (TSM) parent and youth form. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(5), 1205-1218.
  • Van Sonsbeek, M. A., Hutschemaekers, G. J., Veerman, J. W., Vermulst, A., Kleinjan, M., & Tiemens, B. G. (2021). Challenges in investigating the effective components of feedback from Routine Outcome Monitoring (ROM) in youth mental health care. Child & Youth Care Forum, 50(2), 307-332.
  • Van Sonsbeek, M. A., Hutschemaekers, G. J., Veerman, J. W., Vermulst, A., & Tiemens, B. G. (in press). The results of clinician-focused implementation strategies on uptake and outcome of Measurement-Based Care (MBC) in general mental health care. BMC Health Services Research.

Datum laatste aanpassing: 28-03-2024