Maartje van Sonsbeek


GZ-psycholoog en promovenda

 

 

opleiding & discipline

Psychologie

 

 

huidig onderzoek

De effectieve onderdelen van feedback van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de GGZ

 

 

“Het oorspronkelijke doel van mijn promotie-onderzoek was nagaan wat de effectieve onderdelen van feedback van ROM in de jeugd-GGZ zijn. We hebben hiervoor gekeken naar motivatie van behandelaars en geschikte vragenlijsten en een RCT bij alle ambulante jeugdafdelingen uitgevoerd. Dit heeft enerzijds geleid tot mooie producten; een Nederlandse versie van de Evidence-Based Practice Attitude Scale en de Treatment Support Measure voor Jeugdigen en Ouders. Anderzijds hebben we bij de RCT implementatieproblemen ervaren en daarom ons onderzoek uitgebreid naar volwassenen (Indigo). Inmiddels ben ik bezig met mijn laatste artikel en ik hoop in 2022 te promoveren!”

 

 

biografie

Sinds 2007 werk ik voor Pro Persona in de rol van scientist-practitioner. Dat betekent dat ik deels als behandelaar en deels als onderzoeker werk. Voor mij is het belangrijk en zinvol om enerzijds zelf zorg te verlenen en van daaruit input te leveren voor onderzoek en anderzijds kritisch na te denken over hoe de zorg beter kan en wat onderzoek voor de praktijk kan opleveren.

 

Als onderzoeker heb ik deelgenomen aan allerlei projecten en ben momenteel bezig met de afronding van mijn promotieonderzoek.

 

Ik ben als behandelaar begonnen op de polikliniek Jeugd en heb daarna binnen de basis-GGZ gewerkt.

 

Inmiddels werk ik als GZ-psycholoog en Programmaleider binnen FACT Jeugd Rivierenland.

 

 

recente publicaties

Challenges in Investigating the Effective Components of Feedback from Routine Outcome Monitoring (ROM) in Youth Mental Health Care

 
 
 

overige publicaties

 

 

Inside-Out, een kenniswerkplaats die een samenwerkingsverband is tussen organisaties voor jeugdzorg, jeugd GGZ, onderzoek, beleid, opleidingen, cliënten en hun verwanten. 

Youtube: Maartje over haar onderzoek

 

contactgegevens

 

m.van.sonsbeek@propersona.nl

06-12310401

Maartje van Sonsbeek op LinkedIn


Datum laatste aanpassing: 21-01-2022