Raad van Toezicht

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

 

Roel SteenbeekRoel Steenbeek (1956) heeft na zijn studie ‘sociologie van bouwen en wonen’ in Groningen vele jaren in de volkshuisvesting gewerkt. Na een periode als manager vervulde hij vanaf 1996 de functies van directeur en bestuurder. Tot eind 2013 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Ymere, de grootste woningcorporatie in Nederland. In die periode was hij ook landelijk actief in de koepelorganisatie en had hij meerdere maatschappelijke nevenfuncties.


Sinds 2014 heeft hij zich zelfstandig gevestigd en is hij actief op het gebied van toezicht, bestuur en advies. In eerdere en huidige nevenfuncties leerde hij als toezichthouder naast maatschappelijke en sociaal-culturele organisaties ook zorgorganisaties kennen, waaronder als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) Woonzorg Nederland (ouderenhuisvesting), als lid RvC Espria (zorg, oa GGZ) en als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Bardo (high care hospice). Roel Steenbeek is in mei 2014 toegetreden tot de Raad van Toezicht en fungeert als voorzitter.

 

  

Chiel HuffmeijerChiel Huffmeijer studeerde bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant.
Na een tussenstap als docent in het middelbaar onderwijs begon hij zijn loopbaan in de zorg als beleidsmedewerker bij het Ministerie van VWS en later bij de koepelorganisatie van de toenmalige ziekenfondsen.  Vanaf 1986 vervolgde hij zijn loopbaan in het ziekenhuiswezen. Hij bekleedde directiefuncties bij het Zuiderzeeziekenhuis (de latere IJsselmeerziekenhuizen) en het ziekenhuis Hilversum.

 

In 2002 werd hij bestuursvoorzitter van het Haagse ziekenhuis Leyenburg (het latere HagaZiekenhuis). In 2013 fuseerde dit ziekenhuis vervolgens met het Reinier de Graaf ziekenhuis tot de Reinier Haga Groep. Sindsdien is Chiel Huffmeijer voorzitter van de raad van bestuur van deze groep, waartoe in 2015 ook het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis toetrad.


In zijn functie was Chiel Huffmeijer jarenlang lid resp. vicevoorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hij bekleedt daarnaast enkele nevenfuncties als toezichthouder/commissaris enerzijds zorggebonden (zoals revalidatiecentrum de Hoogstraat, LabWest en de Apotheek Haagse Ziekenhuizen) dan wel daaraan gerelateerde (zoals Zorgservice XL en Floronet Holding BV) maar voorheen ook op andere vlakken zoals de woningbouwcorporatie de Alliantie. Chiel Huffmeijer is in september 2016 toegetreden tot de Raad van Toezicht.

 

Hester UhlenbroekHester Uhlenbroek is jurist. Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam (1980) en werkte sindsdien als advocaat en later tevens als partner en managing partner bij het kantoor Boekel De Néree. Zij specialiseerde zich verder in mediation en is nu als registermediator werkzaam bij ReulingsSchutte te Amsterdam. Haar specialisaties zijn arbeidsrecht, ambtenarenrecht en gezondheidsrecht. In het bijzonder heeft zij ervaring op het gebied van bestuurlijk en politiek gevoelige vraagstukken met een juridische context in de (semi-)publieke sector.


Daarnaast brengt zij een rijke ervaring mee vanuit maatschappelijke nevenfuncties, onder meer bij; het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Den Haag, de Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Beroepscommissie Aids Fonds en het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Amsterdam. Ook fungeerde zij als plaatsvervangend Kantonrechter Utrecht. Tevens was en is zij actief als toezichthouder van diverse culturele instellingen.


Ria Stegehuis
Ria Stegehuis (10-09-1959) is toegetreden als lid Raad van Toezicht bij Pro Persona op 1 januari 2017. Ria Stegehuis is sinds oktober 2015 voorzitter Raad van Bestuur van Cosis, NOVO en Promens Care. Bij deze organisatie werken circa 3800 collega’s. Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven. Het werkgebied van Cosis beslaat de provincie Groningen en de Provincie Drenthe.

 

Voordat zij bij Cosis in dienst trad, was Ria lid van de directie van Menzis, waar zij belast was met de portefeuille zorg en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de afspraken met zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg, GGZ en de eerstelijn.

 

Relevante nevenfuncties:
Lid coöperatie bestuur PGGM Juli 2016- heden
Lid dagelijks bestuur RIBW Alliantie Juni 2016 - heden

 

 Krishna Taneja (1973) is 10 september 2019 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hij is sinds juni 2017 Directeur Nationale Veiligheid bij TNO. Daarmee is hij verantwoordelijk voor technologieontwikkeling op het gebied van criminaliteitsbestrijding, digitalisering, cybercrime, contra-terrorisme, intelligence en het vergroten van weerbaarheid bij nationale en meer lokale veiligheidsorganisaties.

Krishna Taneja kent een lange loopbaan binnen zowel veiligheidsorganisaties als het sociaal domein. Krishna is begonnen in de operatien bij de politie Amsterdam. Vervolgens heeft hij in verschillende districten als afdelingshoofd en districtschef gewerkt voordat hij bij de Politie Nederland als 

hoofd strategische beleidsontwikkeling en plaatsvervangend directeur operatien werkte.
Ook was hij onder andere 8 jaar toezichthouder bij het Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim.


Relevante nevenfuncties:
Lid Algemeen Bestuur Peetersschool 2018 - heden
Lid Raad van Toezicht CentraM 2017 - heden
Trainer/adviseur Crisistrainingen 2008 – heden


Datum laatste aanpassing: 08-10-2019