Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht:

 

 

Drs. E.C.M. de Jaeger (Edo) is sinds 1 januari 2024 toegetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Tevens is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het ROC van Amsterdam - Flevoland en eindverantwoordelijk voor beleid en sturing van de organisatie. Deze onderwijsinstelling met ruim 45.000 studenten en 340 verschillende opleidingen richt zich op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet onderwijs en VAVO (volwassenonderwijs). Ook is bijzondere aandacht voor zowel jongeren als volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Edo de Jaeger vervult daarnaast diverse maatschappelijke functies waaronder lid van het Bestuur van Worldskills Netherlands, voorzitter Raad van Commissarissen Huisartsenpost Oost-Brabant en Sité woondiensten.

     Edo de Jaeger
 
Edo de Jaeger begon zijn carrière als beroepsofficier binnen de Koninklijke Landmacht en vervulde diverse operationele functies. In 1993 maakte hij de overstap naar de functie van adjudant van Hare Majesteit de Koningin en werd aansluitend Chef Kabinet voor de provincie Zuid-Holland. Edo de Jaeger heeft meer dan 20 jaar bestuurlijke ervaring. 

 

 

Chiel HuffmeijerChiel Huffmeijer studeerde bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant.
Na een tussenstap als docent in het middelbaar onderwijs begon hij zijn loopbaan in de zorg als beleidsmedewerker bij het Ministerie van VWS en later bij de koepelorganisatie van de toenmalige ziekenfondsen.  Vanaf 1986 vervolgde hij zijn loopbaan in het ziekenhuiswezen. Hij bekleedde directiefuncties bij het Zuiderzeeziekenhuis (de latere IJsselmeerziekenhuizen) en het ziekenhuis Hilversum.

 

In 2002 werd hij bestuursvoorzitter van het Haagse ziekenhuis Leyenburg (het latere HagaZiekenhuis). In 2013 fuseerde dit ziekenhuis vervolgens met het Reinier de Graaf ziekenhuis tot de Reinier Haga Groep. Sindsdien is Chiel Huffmeijer voorzitter van de raad van bestuur van deze groep, waartoe in 2015 ook het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis toetrad.


In zijn functie was Chiel Huffmeijer jarenlang lid resp. vicevoorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hij bekleedt daarnaast enkele nevenfuncties als toezichthouder/commissaris enerzijds zorggebonden (zoals revalidatiecentrum de Hoogstraat, LabWest en de Apotheek Haagse Ziekenhuizen) dan wel daaraan gerelateerde (zoals Zorgservice XL en Floronet Holding BV) maar voorheen ook op andere vlakken zoals de woningbouwcorporatie de Alliantie. Chiel Huffmeijer is in september 2016 toegetreden tot de Raad van Toezicht.

 


Ria Stegehuis
Ria Stegehuis (10-09-1959) is toegetreden als lid Raad van Toezicht bij Pro Persona op 1 januari 2017. Ria Stegehuis is sinds oktober 2015 voorzitter Raad van Bestuur van Cosis, NOVO en Promens Care. Bij deze organisatie werken circa 3800 collega’s. Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven. Het werkgebied van Cosis beslaat de provincie Groningen en de Provincie Drenthe.

 

Voordat zij bij Cosis in dienst trad, was Ria lid van de directie van Menzis, waar zij belast was met de portefeuille zorg en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de afspraken met zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg, GGZ en de eerstelijn.

 

Relevante nevenfuncties:
Lid coöperatie bestuur PGGM Juli 2016- heden
Lid dagelijks bestuur RIBW Alliantie Juni 2016 - heden

 

 Krishna Taneja (1973) is 10 september 2019 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hij is sinds juni 2017 Directeur Nationale Veiligheid bij TNO. Daarmee is hij verantwoordelijk voor technologieontwikkeling op het gebied van criminaliteitsbestrijding, digitalisering, cybercrime, contra-terrorisme, intelligence en het vergroten van weerbaarheid bij nationale en meer lokale veiligheidsorganisaties.

Krishna Taneja kent een lange loopbaan binnen zowel veiligheidsorganisaties als het sociaal domein. Krishna is begonnen in de operatien bij de politie Amsterdam. Vervolgens heeft hij in verschillende districten als afdelingshoofd en districtschef gewerkt voordat hij bij de Politie Nederland als hoofd strategische beleidsontwikkeling en plaatsvervangend directeur operatien werkte.
Ook was hij onder andere 8 jaar toezichthouder bij het Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim.

Relevante nevenfuncties:
Lid Algemeen Bestuur Peetersschool 2018 - heden
Lid Raad van Toezicht CentraM 2017 - heden
Trainer/adviseur Crisistrainingen 2008 – hede

 

 


Jessica Wesselius (09-04-1971) is toegetreden tot de Raad van Toezicht in de zomer van 2022. Zij werkt als bestuurder van stichting HVO Querido, een Zorg en Welzijnsorgansiatie. HVO Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagbesteding aan hen die dat nodig hebben. Dit betreft zorg aan (jong)volwassenen met zowel psychosociale als psychiatrische problemen (inclusief verslaving).

 

Zij ondersteunt met ongeveer 1500 medewerkers ruim 4700 cliënten, zowel ambulant als intramuraal. Daarnaast heeft de organisatie programma’s rondom ongedocumenteerden, prostitutie en gezondheid en opvang van slachtoffers mensenhandel. 

 

Jessica is van oorsprong psychiater en werkte eerder in de (forensische) psychiatrie, zowel als psychiater als als directeur. Momenteel werkt zij naast haar functie als bestuurder nog steeds met veel plezier als psychiater bij de Spoedeisende Psychiatrie in Amsterdam.

 

 

Anny Hartstra (20-08-1971) is toegetreden tot de Raad van Toezicht in de zomer van 2022.

Zij werkt als Directeur Human Resources bij Alliade, een organisatie die kwetsbare mensen in Friesland helpt met jeugdzorg, verstandelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en werk en dagbesteding.

Anny is ook toezichthouder bij De Goede Woning en Topaz.

 

 

 

 

 

Datum laatste aanpassing: 10-04-2024