Handreikingen familiebeleid

 

Cliënten en familie zijn van grote betekenis voor elkaar. Voor beiden is het van belang dat zij van medewerkers erkenning krijgen voor hun relatie en voor de bijdrage die familieleden leveren. Voor medewerkers leidt de samenwerking tot meer inzicht in de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten en hun naasten en daardoor tot betere zorg en ondersteuning.

 

Familie en mantelzorgers, cliënt en medewerker werken samen in een gelijkwaardige relatie. Ieders rol is van toegevoegde waarde. Samen bied je zorg en ondersteuning die zoveel mogelijk waarde toevoegt aan het leven van de cliënt.

 

Er zijn diverse handreikingen ter ondersteuning van goed familiebeleid.

 

GGZ standaarden
Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problemen

 

Ypsilon
Quickscan

 

Vilans

Familie in de GGZ

Wegwijzer samen op weg naar een passend beleid van de organisatie

 

Mindplatform

Handleiding familiebeleid GGZ interactief 

 


Datum laatste aanpassing: 05-03-2021