Familievertrouwenspersoon

 

Contactgegevens

 

 

 

Betrokken zijn bij iemand met psychische problemen kan heel belastend zijn. Uw familie/naastbetrokkene wil er graag voor u zijn, maar soms vraagt dit veel van hen.

 

Vragen


Ook uw familie kan veel vragen hebben, bijvoorbeeld over de manier waarop u geholpen wordt, over zaken die uw familie als (mantel)zorgende tegenkomt, of vragen over het psychiatrische ziektebeeld. Hiervoor kan uw familie terecht bij de onafhankelijke familievertrouwenspersoon.

 

 

Luisterend oor


De familievertrouwenspersoon is er voor familie, mantelzorgers, naastbetrokkenen en vrienden van clienten;

 • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging
  of crisismaatregel
 • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel
  wordt voorbereid
 • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook
  verplichte zorg wordt gegeven

 

Informatie voor familie/naasten familievertrouwenspersoon

 

Wanneer ondersteuning zoeken?

U kunt bijvoorbeeld vragen hebben over de zorg voor
uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of u weet
niet waar u moet zijn, heeft een klacht of problemen in
het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien
krijgt u de juiste persoon maar niet te pakken.

 

Wat kan een familievertrouwenspersoon voor u doen?

De familievertrouwenspersoon geeft u informatie,
denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen
u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij
een klachtenprocedure. Concreet betekent dit dat een
familievertrouwenspersoon:

 • samen met u de knelpunten in de zorg en mogelijke
  oplossingen daarvoor op een rijtje zet
 • informatie geeft over hoe de zorg werkt en wat de
  formele en informele rol van naasten daarbij is
 • advies geeft over hoe u als familie of vriend kunt
  bijdragen aan het herstel van de patiënt
 • ondersteunt in het contact met de hulpverleners
  en behandelaars
 • bemiddelt als u een conflict heeft met de behandelaar
  of instelling
 • bijstaat bij het indienen van een klacht

 

Geen verwijzing en gratis

Als naaste kunt u rechtstreeks een beroep doen op de
familievertrouwenspersoon. Ook heeft u geen toestemming
nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling.
Onze dienstverlening kost u niets.

 

Onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan om u
als naaste zo goed mogelijk verder te helpen. Zij zijn in
dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.
Dit houdt in dat zij onafhankelijk zijn van
de ggz instelling, van de geneesheer-directeur en het
behandelteam.

 

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van uw hulpvraag
een dossier. Daarin worden alleen de persoonsgegevens
opgenomen die nodig zijn om uw hulpvraag te
behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de
familievertrouwenspersoon en uzelf.

 


Datum laatste aanpassing: 12-02-2024