Aanmeldprocedure acute hulp

 

Als u uw patiënt via het telefoonnummer van IHT Crisisdienst in uw regio aanmeldt, wordt u binnen 30 minuten teruggebeld voor overleg. Bij aanmelding is de volgende informatie van belang:

 

  • vraagstelling;
  • toestandsbeeld;
  • doel van acute ambulante hulp of acute opname;
  • patiënt reeds ambulant in zorg bij Pro Persona?
  • is er sprake van een erkende verwijzer?
  • gevaar?
  • somatische bijzonderheden;
  • middelengebruik;
  • huidige medicatie.

 

Er volgt dan of een advies (bijvoorbeeld aanmelden op de reguliere wijze) of een acute beoordeling van de patiënt, bij voorkeur samen met u als verwijzer.

 


Datum laatste aanpassing: 20-03-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten