Acute opname

 

Het IHT-team biedt behandeling en ondersteuning tot de crisis is opgelost en/of de cliënt voldoende gestabiliseerd is voor vervolgbehandeling. Een eventuele opname of dagbehandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk, waarbij de indicatiestelling bij het IHT-team ligt. Het IHT-team is poortwachter van de opnamekliniek en de acute dagbehandeling.  Verzoeken om acute opnames lopen om die reden altijd via het IHT-team.


Datum laatste aanpassing: 20-03-2018