Aanmelden voor behandeling

 

Een erkende verwijzer (huisarts of medisch specialist) kan een patiënt aanmelden via het aanmeldformulier, met een duidelijk geformuleerd opnamedoel. In het aanmeldformulier staat vermeld welke aanvullende gegevens noodzakelijk zijn voor verwijzing. Vervolgens vindt er een inhoudelijke beoordeling plaats door de aanmeldcommissie van de (poli)kliniek bestaande uit de opnamecoördinator, psychiater en seniorverpleegkundigen. Indien inhoudelijk akkoord wordt gegeven ten aanzien van de aanmelding, wordt er een verpleegkundige intake gepland om de meest recente zorgbehoefte in kaart te brengen. Na deze inventarisatie zal de opnamecoördinator contact opnemen met de verwijzer om de opname te plannen.

 

Verwijzers kunnen voor overleg contact op nemen met onze opnamecoördinator kliniek, Rudolph Drager: aanmelding.winklerkliniek@propersona.nl  of (026) 483 31 41.

Voor de polikliniek kan er contact worden opgenomen met de aanmeldfunctionaris polikliniek Joanne van der Poel: aanmelding.thalamus@propersona.nl of (026) 483 33 13.

 

 

 

Aanvullende informatie voor verwijzers

 

Het zorgprogramma Neuropsychiatrie richt zich op volwassenen tussen de 18 en 65 jaar (op indicatie ook ouder).

Het gaat hierbij om problematiek die niet afdoende behandeld kan worden in de basis-GGZ of reguliere specialistische GGZ.

Onder ‘hersenletsel’ verstaan we zowel niet-aangeboren hersenletsel als degeneratieve hersenaandoeningen. In het eerste geval is er sprake van een reststoornis na beschadiging van de hersenen, bijvoorbeeld door een hersentrauma, een CVA, een tumor, zuurstofgebrek, een infectie of bij het syndroom van Korsakov.

Neurologisch gezien speelt er dan geen actief ziekteproces meer. Bij deze patiënten is daarom in principe geen achteruitgang van de onderliggende neurologische stoornis te verwachten. Bij degeneratieve aandoeningen, zoals multiple sclerose, de ziekte van Parkinson of de ziekte van Huntington, is er sprake van een actief en progressief ziekteproces. De cerebrale schade, de lichamelijke beperkingen en de psychische stoornissen zullen als gevolg van het progressieve karakter van deze ziekten blijven toenemen.

 

Contra indicaties:

 

  • Cerebrale ontwikkelingsstoornissen: door een aanlegstoornis, perinatale schade of vroegkinderlijke schade is het brein niet op een normale wijze tot ontwikkeling gekomen. Er is dan meestal sprake van een combinatie van verstandelijke beperkingen, cognitieve beperkingen en psychische ontwikkelingsstoornissen. Deze patiënten worden behandeld binnen de verstandelijk gehandicapte sector. Patiënten met een cerebrale parese (CP) met een intelligentieniveau in de normale range vormen hierop een uitzondering.
  • Dementie: Alzheimer, vasculaire dementie, fronto-temporale dementie met co-morbide psychiatrische problematiek.
  • In geval van zeer ernstige en op de voorgrond staande verslavingsproblematiek dient remissie in het gebruik van middelen bij voorkeur binnen de verslavingszorg bewerkstelligd te worden. Indien er sprake is van persisterende cognitieve stoornissen ondanks abstinentie, kan diagnostiek en behandeling binnen het zorgprogramma neuropsychiatrie plaatsvinden
  • Het zorgprogramma neuropsychiatrie is niet ingericht op de behandeling van ernstige persoonlijkheidsstoornissen, maar wel op de behandeling van beperkingen en gedragsveranderingen ten gevolge van hersenletsel. In geval van een bestaande premorbide persoonlijkheidsstoornis en co morbide hersenaandoening waarbij de persoonsoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond staat, zal behandeling elders moeten plaatsvinden.

 

Terug naar Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie


Datum laatste aanpassing: 08-05-2023