Korsakov expertiseafdeling

Eén van de doelgroepen binnen de neuropsychiatrie zijn patiënten met (het vermoeden op) het syndroom van Korsakov. Binnen de Winklerkliniek zijn er dan ook twee Korsakov Expertiseafdelingen, een gesloten en een open afdeling. Wat deze afdelingen onderscheidt is dat gedurende de opname, naast de reguliere diagnostiek en behandeling, specifiek begeleiding geboden wordt voor patiënten met het syndroom van Korsakov. Het doel hierin is om de zelfstandigheid van deze patiënten te vergroten. 

 
Deze specifieke begeleiding is nodig om twee redenen. Er is vaak sprake van psychiatrische problematiek, die door het syndroom van Korsakov zijn verergerd of ontstaan (denk aan verslaving, depressie, persoonlijkheidsproblematiek en angst), die adequaat gediagnosticeerd en behandeld dient te worden. Het komt ook voor dat er bij het syndroom van Korsakov andere cognitieve functies zijn aangedaan, dan andere vormen van NAH. Bij het syndroom van Korsakov staat het onvermogen om nieuwe informatie op te slaan in het geheugen, op de voorgrond. Het motorisch geheugen functioneert echter nog goed, wat inhoudt dat nieuwe vaardigheden nog aangeleerd kunnen worden. Dit doen we door middel van de foutloos-leren methode. Hierbij oefenen we de handelingen met de patiënten door deze altijd op dezelfde manier uit te voeren, vaak te herhalen en de patiënt geen fouten te laten maken. 

  

Er is vaak sprake van stoornissen in de executieve functies, zoals het plannen en overzicht houden over een activiteit. De specifieke begeleiding die we hierbij toepassen is gebaseerd op de empathisch-directieve benadering, hierbij proberen we de patiënt te sturen en structureren op een manier die aansluit bij de behoeftes en belangstelling van de patiënt. We houden ons aan vaste routines en tijdschema’s, zodat het geheugen van de patiënt wordt ontlast, wat veiligheid en ruimte biedt om te leren. Dit doen we door direct bij opname te starten met een dag structuur. Denk hierbij aan een goed dag-nacht ritme, vaste groepsmomenten en een dagbesteding die aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de patiënt. Ook de inzet van pictogrammen en een vaste overzichtelijke groepsindeling ondersteunen hierbij. 

 
Dagelijks leggen wij de puzzel: Wat hoort bij het syndroom van Korsakov? Wat hoort bij de psychiatrische problematiek? En wat hoort bij de verstoorde executieve functies? Hierbij staat het leren omgaan met de diagnose(s) en kwaliteit van leven voorop.   

  

Tijdens het verblijf op de Korsakov expertiseafdeling wordt samen met de patiënt gekeken naar de mogelijkheden en wensen voor de toekomst. Wanneer de patiënt in een fase komt waarin de zelfredzaamheid en zelfstandigheid groot genoeg is, kan de patiënt doorstromen naar de open afdeling. Het kan ook gebeuren dat de patiënt gedurende de gehele opname op de gesloten afdeling verblijft. Dit is afhankelijk van de behandeldoelen en wat het beste aansluit bij de overgang naar een vervolgsetting.   

 

Wij vinden het belangrijk om de kennis en expertise over het syndroom van Korsakov en de begeleiding die daarbij hoort te blijven optimaliseren. Dit doen we onder andere door te participeren in de regiobijeenkomsten met verschillende ketenpartners, bijvoorbeeld Atlant en Iriszorg.

 

Lees hier een interview met Lonneke van de Korsakov afdeling. 

 

Ook zijn we lid van het Korsakovkenniscentrum.

 


Datum laatste aanpassing: 14-03-2024