Korsakov expertiseafdeling

Een van de doelgroepen binnen de neuropsychiatrie zijn patiënten met (het vermoeden op) het syndroom van Korsakov. Een specifieke doelgroep die vraagt op specialistische begeleiding en kennis. Binnen de Winklerkliniek is een van de gesloten afdelingen een Korsakov expertiseafdeling. Wat deze afdeling anders maakt is dat gedurende de opname, naast de reguliere diagnostiek en behandeling, specifiek begeleiding geboden wordt voor patiënten met het syndroom van Korsakov. Het doel hierin is om de zelfstandigheid van deze patiënten te vergroten.

 

De specifieke begeleiding is gebaseerd op de empatisch-directieve benadering, hierbij proberen we de patiënt te sturen en structureren op een manier die aansluit bij de behoeftes en belangstelling van de patiënt. We houden ons aan vaste routines en tijdschema’s, zodat het geheugen van de patiënt wordt ontlast wat veiligheid en ruimte biedt om te leren. Dit doen we door direct bij opname starten we met een dag structuur, denk hierbij aan een goed dag-nacht ritme, vaste groepsmomenten en een dagbesteding die aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de patiënt. Ook de inzet van pictogrammen en een vaste overzichtelijke groepsindeling ondersteunen hierbij. Daarnaast leren we de patiënten (nieuwe) handelingen via het Foutloos-leren principe. Hierbij oefenen we deze handelingen met de patiënten door deze altijd op dezelfde manier uit te voeren, deze vaak te herhalen en de patiënt geen fouten te laten maken.

 

Tijdens het verblijf op de Korsakov expertiseafdeling wordt samen met de patiënt gekeken naar de mogelijkheden en wensen voor de toekomst. Dit kan betekenen dat de patiënt op de gesloten afdeling blijft tot ontslag, maar ook dat de patiënt verhuisd naar een van onze open afdelingen om zich vanuit hier zo goed mogelijk voor te bereiden op de vervolgsetting.

 

Aanmelden voor de Korsakov expertiseafdeling verloopt via de reguliere aanmeldingsprocedure.


Datum laatste aanpassing: 06-09-2022