Korsakov expertiseafdeling

Eén van de doelgroepen binnen de neuropsychiatrie zijn patiënten met (het vermoeden op) het syndroom van Korsakov. Binnen de Winklerkliniek is een van de gesloten afdelingen een Korsakov expertiseafdeling. Wat deze afdeling anders maakt is dat gedurende de opname, naast de reguliere diagnostiek en behandeling, specifiek begeleiding geboden wordt voor patiënten met het syndroom van Korsakov. Het doel hierin is om de zelfstandigheid van deze patiënten te vergroten.


Deze specifieke begeleiding is nodig om twee redenen. Enerzijds is er vaak sprake van psychiatrische problematiek, die door het syndroom van Korsakov zijn verergerd of ontstaan (denk aan verslaving, depressie, persoonlijkheidsproblematiek en angst), die adequaat gediagnosticeerd en behandeld dient te worden. Anderzijds zijn er bij het syndroom van Korsakov andere cognitieve functies aangedaan dan andere vormen van NAH. Bij het syndroom van Korsakov staat het onvermogen om nieuwe informatie op te slaan in het geheugen op de voorgrond. Het procedurele geheugen functioneert echter nog goed, wat inhoudt dat nieuwe vaardigheden nog aangeleerd kunnen worden. Dit doen we door middel van de foutloos-leren methode. Hierbij oefenen we de handelingen met de patiënten door deze altijd op dezelfde manier uit te voeren, vaak te herhalen en de patiënt geen fouten te laten maken.

 

Er is vaak sprake van stoornissen in de executieve functies, zoals het plannen en overzicht houden over een activiteit. De specifieke begeleiding die we hierbij toepassen is gebaseerd op de empathisch-directieve benadering, hierbij proberen we de patiënt te sturen en structureren op een manier die aansluit bij de behoeftes en belangstelling van de patiënt. We houden ons aan vaste routines en tijdschema’s, zodat het geheugen van de patiënt wordt ontlast, wat veiligheid en ruimte biedt om te leren. Dit doen we door direct bij opname te starten met een dag structuur. Denk hierbij aan een goed dag-nacht ritme, vaste groepsmomenten en een dagbesteding die aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de patiënt. Ook de inzet van pictogrammen en een vaste overzichtelijke groepsindeling ondersteunen hierbij.


Dagelijks leggen wij de puzzel: Wat hoort bij het syndroom van Korsakov? Wat hoort bij de psychiatrische problematiek? En wat hoort bij de verstoorde executieve functies? Hierbij staat het leren omgaan met de diagnose(s) en kwaliteit van leven voorop.  

 

Tijdens het verblijf op de Korsakov expertiseafdeling wordt samen met de patiënt gekeken naar de mogelijkheden en wensen voor de toekomst. Dit kan betekenen dat de patiënt op de gesloten afdeling blijft tot ontslag, maar ook dat de patiënt verhuist naar een van onze open afdelingen om zich vanuit hier zo goed mogelijk voor te bereiden op de vervolgsetting.

 

Wij vinden het belangrijk om de kennis en expertise over het syndroom van Korsakov en de begeleiding die daarbij hoort te blijven optimaliseren. Dit doen we onder andere door te participeren in de regiobijeenkomsten met verschillende ketenpartners, bijvoorbeeld Atlant en Iriszorg.
Ook zijn we lid van het Korsakovkenniscentrum.

 


Datum laatste aanpassing: 12-12-2022