Tamara Eggink (29) aan het woord

Werkplezier in de zorg

Ik ben werkzaam in de ouderenpsychiatrie bij Pro Persona. Hier ben ik tijdens mijn studie als stagiair terecht gekomen en ik ben niet meer weggegaan.

 

Ik heb op meerderen afdelingen binnen Pro Persona gewerkt, maar het werk binnen de ouderenpsychiatrie is datgene wat het meest bij mij past en waar mijn hart ligt.

 

tamara eggink verpleegkundige KVBO

Een dag als verpleegkundige

Ik werk op een klinische afdeling, wat betekent dat ik wisselende diensten draai. De werkzaamheden verschillen erg per dienst.

 

Als verpleegkundige ondersteun ik patiënten bij hun dagelijkse levensbehoeften. Ik zorg ervoor dat ze op tijd op afspraken en therapieën komen, soms ook als dit buiten ons eigen terrein is. Tijdens alle diensten ondersteun ik onder andere bij de lichamelijke verzorging. Ondersteuning bij de structuur van de dag staat centraal.

 

Daarnaast ben ik ook persoonlijk begeleider van een aantal patiënten. Voor deze patiënten ben ik betrokken bij overleggen met behandelaren en familie. En voor een patiënt, wie bijvoorbeeld niet naar buiten durf vanwege een angststoornis en geen familie heeft, ga ik twee keer per jaar kleding kopen.

 

 

Ouderenpsychiatrie

De patiënten binnen Triade, de afdeling waar ik werk, zijn in principe 60+. Juist de combinatie van lichamelijke zorg en psychiatrie vind ik bij de ouderenpsychiatrie heel leuk en uitdagend.

 

Pro Persona heeft mij de ruimte gegeven om mij te verdiepen in mijn interesses en cursussen te volgen in palliatieve en complementaire zorg. Deze kennis komt natuurlijk ook tot zijn recht in de ouderenpsychiatrie, waar regelmatig sprake is van stervensbegeleiding.

 

 

Palliatieve en complementaire specialisaties

In de ouderenpsychiatrie komen wel eens patiënten te overlijden. Ik heb me verdiept in palliatieve en complementaire zorg, om deze groep beter te kunnen ondersteunen.

 

Vanuit deze disciplines begeleid ik mensen in de stervensfase. Ik probeer ze zo veel mogelijk op hun gemak te laten voelen, door bijvoorbeeld het inzetten van massage met etherische oliën, aroma therapie of muziek. Dit biedt de patiënt steun in de laatste fase.

 

Ik ben als verpleegkundige betrokken wanneer de behandelaar een palliatief beleid op stelt. De laatste wensen van de patiënt en diens naasten staan rondom deze zorg centraal naast het medische stuk. Als verpleegkundige heb ik samen met mijn collega’s de verantwoordelijkheid dat dit plan goed wordt uitgevoerd en het beleid tijdig bespreken en zo nodig laten wijzigen door de behandelaar. Dit gaat  in overleg met alle betrokken disciplines, de patiënt indien mogelijk en zijn of haar naasten.  

 

 

Invloed van corona

De komst van corona is natuurlijk ook in mijn werkzaamheden voelbaar. In de contacten met medewerkers en patiënten, maar ook door het oprichten van een mobiel palliatief team. De kans dat een patiënt op een afdeling met minder expertise in palliatieve zorg zou komen te overlijden, wordt door de komst van corona groter geschat.

 

Hierdoor is het mobiel palliatief team opgezet. Een team van meerdere medewerkers van verschillende afdelingen dat kan invliegen naar andere afdelingen om te ondersteunen door kennisoverdracht en scholing, bijvoorbeeld geven van klinische lessen en eventuele ondersteuning in specifieke verpleegtechnische handelingen.

 

 

Werkplezier

Ik heb veel plezier in mijn werk als verpleegkundige. We lachen veel op de afdeling, ondanks alles wat er speelt voor de patiënten. Het is overwegend dankbaar werk en dat zit hem vooral in de kleine dingen. Patiënten worden blij van iets kleins dat je voor ze hebt geregeld. Zo maken we het tijdens de feestdagen altijd gezellig voor onze patiënten en organiseren we bijvoorbeeld iets speciaals voor de maaltijden, zoals het Chinese buffet afgelopen kerst.

 

Het is bijzonder om iemand te mogen begeleiden tijdens hun laatste levensfase. Het laatste wat je voor iemand kunt doen en wat je maar één keer kunt doen. Dus dat moet gewoonweg goed verlopen.

 

Soms leer je de patiënt nog beter kennen, door verhalen van vroeger die verteld worden door familie. De familie, als die betrokken is, is vaak erg dankbaar als deze periode zo rustig en goed mogelijk verlopen is en dat we aan de wensen van de patiënt en familie hebben kunnen voldoen.

 

Zo is er afgelopen zomer een barbecue georganiseerd door een zoon van een patiënt die al acht jaar op de afdeling verbleef, als dank voor de zorg voor zijn moeder die recentelijk was komen te overlijden. Een leuke en unieke ervaring voor de patiënten en voor ons! Het was lekker weer, er was muziek en er werd gedanst en gezongen. De patiënten genoten met volle teugen. Dat zijn wel erg mooie momenten om mee te mogen beleven en dat is waar ik het voor doe!


Datum laatste aanpassing: 25-01-2021