Wetenschappelijk onderzoek

Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie zet zich in om nieuwe wetenschappelijke inzichten te verkrijgen die, als het even kan, snel toepasbaar zijn in de klinische praktijk. Zo lopen er wetenschappelijke studies naar o.a. de diagnostiek van persoonlijkheidsfunctioneren bij mensen met NAH en wordt er onderzoek gedaan naar principes van angstleren.

 

De onderzoeksvragen komen veelal rechtstreeks uit de dagelijkse zorg en worden voor advies voorgelegd aan oud-patiënten. Zij zijn als onafhankelijke adviseurs aan ons onderzoeksteam verbonden. De driehoek van theoretische kennis dagelijkse praktijk en cliëntenperspectief is dan ook een belangrijke pijler onder onze onderzoekslijn. Daarnaast werken we nauw samen met collega-onderzoekers van andere instellingen en universiteiten.

 

Het al dan niet deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek is uiteraard geheel vrijwillig. Deze keuze wordt pas gemaakt nadat goed is uitgelegd welke onderzoeken er lopen, welk onderzoek passend zou zijn en wat er door een deelnemer kan worden verwacht. Het is goed te merken dat onze patiënten over het algemeen graag bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

 

Heeft u een vraag over het wetenschappelijk onderzoek, stuur dan een (korte) mail met uw vraag en gegevens naar wetenschappelijk.onderzoek.winkler@propersona.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Datum laatste aanpassing: 09-12-2022