Wachttijden

 

Soms kan het zijn dat een intake of behandeling niet direct wordt gestart. Dan is er sprake van een wachtlijst, of een wachttijd, zoals wij dat noemen.

 

Verwachte wachttijden


Hier vindt u een overzicht van de verwachte wachttijden voor een intakegesprek (soms ook startgesprek genoemd). De verwachte wachttijd is afhankelijk van een aantal factoren zoals bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare behandelaren. Wij doen ons best om de verwachte wachttijden zo goed mogelijk te bepalen. Vanwege allerlei omstandigheden kan de werkelijke wachttijd echter afwijken. Deze wachttijden zijn dus slechts een inschatting waaraan u geen rechten kunt ontlenen.

 

Verwachte wachttijden Pro Persona (in dagen) november 2021

  Arnhem Ede Nijmegen Tiel
Acute dienst        
Alle diagnoses 0 0 0 0
         
Jeugd (SGGZ)        
Alle diagnoses 85 110 49 63
         
Volwassenen (BGGZ)        
Alle diagnoses Aanm.pauze Aanm.pauze 245 90
         
Volwassenen (SGGZ)        
Alle diagnoses Aanm.pauze Aanm.pauze 230 165
Spoedzorg 14 14     
         
Expertisecentra (SGGZ)        
Depressie TOP-GGZ     81  
Overwaal TOP-GGZ     116  
Centrum voor Psychotherapie    56    
GGz Centrum voor Doven en Slechthorenden   80    
         
Ouderen (SGGZ)        
Alle diagnoses 23 180 49 22
         
FACT (SGGZ)        
Psychose 33 25 38 36
         
Thalamus (SGGZ)        
Neuropsychiatrie 200      

 

Gerealiseerde wachttijden


Hier vindt u een overzicht van de gerealiseerde wachttijden. Dit is de gemiddelde wachttijd van de afgelopen twee maanden en geeft een indicatie van de te verwachten wachttijd. Zoals ook bij de verwachte wachttijden, geldt hier dat vanwege allerlei omstandigheden de werkelijke wachttijd kan afwijken.

 

 

 

Wachtlijstbemiddeling


Uiteraard proberen we de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'Treeknormen').

 

Bekijk de video van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor meer informatie.

 

Actuele wachttijden


Voor actuele wachttijden kunt u contact opnemen met het secretariaat van de regio waarnaar u verwezen bent.

 

Arnhem (026) 312 40 00
Ede (0318) 43 34 00 
Nijmegen (024) 343 60 00
Tiel (0344) 65 61 11

 


  


Datum laatste aanpassing: 30-11-2021