Wachtlijsten

 

Soms kan het zijn dat uw intake of behandeling niet direct wordt gestart. Dan is er sprake van een wachtlijst, of een wachttijd zoals wij dat noemen. We maken onderscheid tussen twee soorten wachttijden: de aanmeldingswachttijd en de behandelwachttijd. De aanmeldingswachttijd is de wachttijd tot de eerste intake. De behandelwachttijd is de wachttijd tot het eerste behandelmoment. De wachttijden worden beïnvloed door verschillende omstandigheden, waar wij niet altijd grip op hebben. Toch geven we graag een overzicht van de wachttijden, getoond in aantal weken. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

 

 

De wachttijd kan deels afhankelijk zijn van uw zorgverzekeraar. Als dit het geval is, worden de wachttijden voor cliënten van die betreffende zorgverzekeraar apart vermeld. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De wachtlijstbemiddeling houdt in dat uw zorgverzekeraar ervoor zorgt dat u binnen vier weken vanaf het eerste contact met de zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen tien weken na de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars afgesproken hebben (de treeknormen).

 

 

Het overzicht van wachttijden is gebaseerd op een momentopname en is dus een benadering. De werkelijk wachttijd kan hierdoor afwijken. Voor spoed als gevolg van een acute crisis is de Crisisdienst 24/7 bereikbaar.

 

 

Wachttijden februari 2019 (pdf). De wachttijd wordt getoond in weken.  

 

U kunt voor de wachttijd bellen met het Centraal Aanmeldteam: (026) 483 31 09 

Disclaimer


Datum laatste aanpassing: 12-02-2019