Wachttijden

 

Soms kan het zijn dat een intake of behandeling niet direct wordt gestart. Dan is er sprake van een wachtlijst, of een wachttijd, zoals wij dat noemen.

 

Verwachte wachttijden


Hier vindt u een overzicht van de verwachte wachttijden voor een intakegesprek (soms ook startgesprek genoemd). De verwachte wachttijd is afhankelijk van een aantal factoren zoals bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare behandelaren. Wij doen ons best om de verwachte wachttijden zo goed mogelijk te bepalen. Vanwege allerlei omstandigheden kan de werkelijke wachttijd echter afwijken. Deze wachttijden zijn dus slechts een inschatting waaraan u geen rechten kunt ontlenen.

 

Verwachte wachttijden Pro Persona (in dagen) maart 2023

  Arnhem Ede Nijmegen Tiel
Acute dienst        
Alle diagnoses 0 0 0 0
         
Jeugd (SGGZ)        
Polikliniek Jeugd 100 14  100 105
FACT Jeugd 14-28   14-28          14-28 14-28
         
Volwassenen (voorheen BGGZ)        
Alle diagnoses 18+ 280 aanm. pauze 120 90
         
Volwassenen (SGGZ)        
Alle diagnoses 18-65 jaar 280 120 550 120
Spoedzorg 14

14

14 14 
         
Expertisecentra (SGGZ)        
Expertisecentrum Depressie TOP-GGZ, ambulant en dagbehandeling x x 150 x
Expertisecentrum Depressie TOP-GGZ, klinische behandeling x x

30

x
Overwaal TOP-GGZ expertisecentrum ambulante behandeling voor Angst, Dwang en PTSS x 120 x
Overwaal TOP-GGZ expertisecentrum deeltijd en klinische behandeling voor Angst, Dwang en PTSS  x  60 x
GGz Centrum voor Doven en Slechthorenden  x  75
         
Ouderen (SGGZ)        
Alle diagnoses 65+ 30 35 30 18
         
FACT (SGGZ)        
Psychose 28 60 28 36
         
Transcultureel (SGGZ)        
Transculturele zorg aan ongedocumenteerde x x 28 x
         
Thalamus (SGGZ)        
Neuropsychiatrie (Wolfheze) 70 x  x x

 

x    betekent geen aanbod

 

Gerealiseerde wachttijden


Hier vindt u een overzicht van de gerealiseerde wachttijden. Dit is de gemiddelde wachttijd van de afgelopen twee maanden en geeft een indicatie van de te verwachten wachttijd. Zoals ook bij de verwachte wachttijden, geldt hier dat vanwege allerlei omstandigheden de werkelijke wachttijd kan afwijken.

 

 

 

Wachtlijstbemiddeling


Uiteraard proberen we de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'Treeknormen').

 

Bekijk de video van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor meer informatie.

 

Actuele wachttijden


Voor actuele wachttijden kunt u contact opnemen met het secretariaat van de regio waarnaar u verwezen bent.

 

Arnhem

(026) 312 46 00 

Ede (0318) 43 34 00 
Nijmegen (024) 343 60 00
Tiel (0344) 65 61 11

 


  


Datum laatste aanpassing: 16-03-2023