Aanmelden

 

Klik hier voor Acute hulp

 

 

Aanmelden via Zorgdomein (reguliere behandeling)

 

Huisartsen, Bureaus Jeugdzorg en SOG's (specialisten ouderengeneeskunde) kunnen cliënten bij Pro Persona in principe aanmelden via ZorgDomein (via HIS). Als er vragen zijn, kunt u als verwijzer tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met Centraal Aanmeldteam, (026) 483 31 09 of faxnummer (026) 483 33 24.

 

Het is belangrijk dat u in de verwijzing de volgende informatie opneemt of toevoegt:

 

Algemeen

  • De hulpvraag zoals uw cliënt deze omschrijft;
  • De meest op de voorgrond staande diagnose (DSM V);
  • Afsluitbrieven van eerdere behandeling bij andere instellingen.

 

Jeugd < 18 jaar

 

Ouderen > 59 jaar

  • Recente labuitslagen.


Als uw cliënt bij een andere instelling een eerdere behandeling heeft gehad, verzoeken wij u om deze afsluitbrief toe te voegen aan deze verwijzing. Nadat wij uw verwijzing ontvangen hebben en eventueel aanvullende informatie bij u opgevraagd hebben, zullen wij uw verwijzing beoordelen. 

 

Als wij vermoeden dat Pro Persona passende zorg kan bieden, wordt uw cliënt op de wachtlijst geplaatst. Wij nemen met uw cliënt contact op om een eerste afspraak voor intake te maken. Tijdens deze intake wordt samen met uw cliënt definitief besloten of er passende zorg geboden kan worden.

 

In verband met wachttijden is het niet mogelijk aan te geven wanneer we uw cliënt kunnen uitnodigen voor deze afspraak. Dit verschilt namelijk per afdeling. Een indicatie voor de wachttijden vindt u hier. Als Pro Persona géén passende zorg kan bieden, zullen we u daarover informeren. 


Mocht uw cliënt inmiddels bij een andere instelling hulp gevonden hebben, stelt u ons daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte. U kunt dat per e-mail aanmelding@propersona.nl doorgeven. Wilt u in dat geval de voorletters en achternaam en geboortedatum van de cliënt vermelden? 

 

 

Formulieren voor
aanmeldingsuitzonderingen en 
aanvraag second opinion

 

Alleen huisartsen, Bureaus Jeugdzorg en SOG's (specialisten ouderengeneeskunde) kunnen cliënten bij Pro Persona aanmelden voor behandeling of second opinion:

 


Datum laatste aanpassing: 16-01-2020

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten