Expertisecentrum Depressie neemt deel aan landelijk ketamine-onderzoek

Maandag 12 November 2018

Het Expertisecentrum Depressie van Pro Persona neemt actief deel aan een onderzoek naar ketaminegebruik bij therapieresistente depressie. Het onderzoek wordt door het UMCG Groningen uitgevoerd in samenwerking met het Amsterdam Medisch Centrum. Ongeveer dertig procent van de mensen met een depressie is therapieresistent. Dit betekent dat reguliere behandeling onvoldoende effect heeft.

 

Eerdere onderzoeken tonen aan dat het medicijn ketamine bij deze mensen stemmingsklachten kan verminderen. In deze onderzoeken werd ketamine per infuus toegediend. Het via de mond toedienen heeft minder nadelen en dus de voorkeur. Het onderzoek moet duidelijk maken of ketamine slikken ook helpt tegen de stemmingsklachten. Lees meer op de website van het UMCG.


Naar het nieuwsoverzicht

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten