Richtlijn voor trauma jeugd in ontwikkeling

Donderdag 13 december 2018

Namens Pro Persona neemt Lotte Hendriks deel aan een landelijke projectgroep die een richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming over het signaleren en aanpakken van trauma zal ontwikkelen.

  

‘In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit en hoe ondersteunen jeugdprofessionals daarbij?’ Het antwoord op onder meer deze vragen gaat de projectgroep onderzoeken.  

 

Alert zijn en bespreken

 

Het is de bedoeling dat de richtlijn jeugdprofessionals zal helpen bij het alert zijn op en bespreken van trauma, zodat over- en onderdiagnostiek van traumagerelateerde problemen zo veel mogelijk worden voorkomen. De richtlijn staat voorjaar 2021 online.

 

Lotte Hendriks werkt als GZ-psycholoog i.o.t. klinisch psycholoog en is als promovenda verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen.

Bron: Richtlijnenjeugdhulp trauma


Naar het nieuwsoverzicht