Landelijk onderzoek naar afbouw van antipsychotica

Zondag 06 Januari 2019
De afgelopen negen maanden zijn 6 patiënten van GGZ-aanbieder Pro Persona gestart met deelname aan het landelijk HAMLETT-onderzoek naar het afbouwen van het gebruik van antipsychotica.  

 

De instelling hoopt dat binnen drie jaar in totaal tenminste 26 patiënten willen meedoen. De FACT VIP teams (Vroege Interventie Psychose) van Pro Persona profiteren van de resultaten van het onderzoek.

 

 

Vroeg afbouwen

 

Mensen die voor het eerst een psychose hebben gehad gebruiken vaak een antipsychoticum om terugval te voorkomen. De bestaande richtlijnen raden aan om deze medicijnen tenminste tot 1 jaar na het verdwijnen van de klachten te gebruiken. Sinds kort zijn er aanwijzingen dat vroeg afbouwen van antipsychotica op de lange termijn ook voordelen kan hebben voor de patiënt.

 

 

HAMLETT-studie sluit aan op evidence based werken

 

De HAMLETT-studie onderzoekt of de bestaande richtlijnen het beste resultaat geven, of dat het beter is om de antipsychotica al eerder te gaan afbouwen. Hoofd zorgprogramma psychose & EPA Harm Gijsman: ‘Wij willen altijd werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Deelname aan dit onderzoek is hiermee in lijn. Samen met de patiënt kunnen we nu nog betere afwegingen maken. Het liefst willen we te weten komen welke patiënten de medicatie beter korter of juist langer kunnen gebruiken, zodat we zoveel mogelijk behandeling op maat kunnen bieden’.

 

 

VIP-teams werken krachtgericht

 

De VIP-teams van Pro Persona bieden een behandeling aan mensen met een psychotische stoornis die zich maximaal vijf jaar geleden heeft geopenbaard. De teamleden zijn betrokken bij de behandeling van elke patiënt van het team. Daardoor kan een team alle problemen van de patiënt op alle leefgebieden aanpakken. Er is intensieve samenwerking met familie en naasten van de patiënt en met andere sociaal maatschappelijke instellingen. De behandeling is er op gericht het normale leven (weer) zo goed mogelijk op de rails te krijgen. Er is veel aandacht voor de vertrouwensband tussen de hulpverleners en de patiënten. De teams werken met de methodiek van het krachtgericht werken.

 

Klik hier voor meer informatie over de HAMLETT-studie.


Naar het nieuwsoverzicht