Innovatie | e-Health tegen terugval bij bipolaire stoornis

 

 

Het zorgprogramma Bipolaire Stoornissen van Pro Persona gaat e-Health toepassingen integreren in het behandelaanbod. De centrale doelstelling bij de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis is het voorkomen van terugval. Hierbij is goed zelfmanagement een belangrijke voorwaarde die patiënten helpt langer stabiel te blijven.  

 

Naast medicatiegebruik zijn zelfmanagement instrumenten, zoals de LifeChart en het crisissignaleringsplan, van belang. Doorgaans zijn LifeChart en het crisissignaleringsplan echter afzonderlijke instrumenten, maar een goede wisselwerking tussen beide instrumenten kan bijdragen aan het op tijd herkennen van een episode en het nemen van de juiste maatregelen.

 

 

Patiënt1

 

Het Persoonlijke Gezondheidsdossier Patiënt1 richt zich op vergroten van zelfmanagement bij diverse chronische aandoeningen, waaronder de bipolaire stoornis. Zij bieden via een app een persoonlijk gezondheidsdossier waarin onder andere een digitale LifeChart is opgenomen die gekoppeld is aan een crisissignaleringsplan. Daarbij is er een mogelijkheid voor interactie met de behandelaar, die geautoriseerd kan worden om het dossier in te zien. De verwachting is dat deze toepassing bijdraagt een beter zelfmanagement, grotere autonomie en minder terugval in ernstige stemmingsepisoden.

 

Deze toepassing is door Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB) in samenwerking met het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en het Trimbos instituut ontwikkeld en onderzocht. Het zorgprogramma Bipolaire Stoornissen van Pro Persona gaat deze toepassing integreren in het behandelaanbod.


Datum laatste aanpassing: 19-07-2018

Corona: aangepast beleid

De coronacrisis maakt dat Pro Persona maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook de zorg aan onze cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan. Geplande afspraken met cliënten gaan door, maar worden omgezet in afspraken op afstand. Via telefoon of andere digitale middelen.

Wijzigingen verlof en bezoek klinieken per 29 maart


Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven aangepast per 29 maart. Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Zie voor meer informatie de nieuwsberichten op de website.

Sluiten