Werkwijze Kliniek Duet

Duet is een gesloten afdeling. Wij bieden intensieve tot zeer intensieve begeleiding. Bij unit 1 is er meer begeleiding aanwezig dan bij unit 2. Afhankelijk van de herstelfase en mate van veiligheid en zelfstandigheid wordt gekeken waar een cliënt het beste kan verblijven.  

 

De zoektocht naar een aangenamer leven doen wij samen met de cliënt. Dit doen we vanuit een sterk innerlijk weten; hoe lastig en hardnekkig een probleem soms ook kan zijn, we blijven naar oplossingen zoeken om het dragelijker te maken.

 

We werken toe naar het bereiken van optimale zelfredzaamheid. Dit is vaak een hobbelige weg, waarbij het volledig overnemen van de regie tijdelijk noodzakelijk kan zijn. In veel gevallen vindt de behandeling plaats binnen het wettelijk kader van de Wet Verplichte GGZ. Maar ondanks het verplichte karakter van onze zorg, vinden wij het belangrijk dat onze cliënten nog steeds invloed hebben. 


Datum laatste aanpassing: 19-06-2023