De Riethorst breidt samenwerking GGZ uit

Donderdag 27 Januari 2022

IrisZorg (verslavingszorg) neemt als eerste samenwerkingspartner haar intrek

 

Ondersteuning uiteenlopende zorgvragen Valleiregio

De Riethorst in Ede biedt al jaren huisvesting aan Pro Persona. Hier wordt basis GGZ geboden maar ook specialistische behandelingen aan jeugd, volwassenen en ouderen met psychische aandoeningen. Het GGZ-aanbod in De Riethorst wordt begin 2022 uitgebreid. IrisZorg, gespecialiseerd in verslavingszorg, verhuist deze maand van de Noordelijke Spoorwegstraat naar De Riethorst. In april 2022 verhuist ook het regiokantoor Ede van RIBW AVV, specialist in herstel ondersteunende begeleiding, naar de Riethorst. Naast ambulante begeleiding in de wijk zal ook beschermd wonen op deze locatie geboden worden. Samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei werken deze organisaties straks vanuit één locatie: De Riethorst. Om hier mensen met uiteenlopende zorgvragen in de Valleiregio te ondersteunen.

 

Bundeling hulp en juiste zorg op één plek

In De Riethorst krijgen cliënten met verslavingsproblematiek, (ernstige) psychische kwetsbaarheden, soms in combinatie met somatische problematiek, de juiste hulp op weg naar meer zelfstandigheid. Deskundigen met eigen ervaring in de GGZ maken onderdeel uit van de teams die zorg bieden aan burgers met (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Waar cliënten nu nog vaak hulp ontvangen vanuit verschillende organisaties, wat onnodig vertraagt, ziet dit er straks heel anders uit. Denk aan een cliënt die op het eerste oog een verslavingsprobleem heeft en door de huisarts is aangemeld bij IrisZorg. Na de intake blijkt dat de cliënt tevens last heeft van andere psychische aandoeningen, die samenhangen met de verslaving. In de nieuwe samenwerking betrekt IrisZorg direct en vanuit hetzelfde pand, collega’s bij de behandeling en begeleiding. Met als groot voordeel een benadering die de kennis en ervaring van meerdere instellingen benut waardoor een cliënt sneller de juiste behandeling en begeleiding ontvangt.

 

Geen schotten meer in de Edese zorg

In de loop van 2022 starten Pro Persona, Iriszorg en RIBW AVV in de Riethorst in Ede met één gezamenlijke voordeur voor hun cliënten. De organisaties streven naar het bieden van integrale hulp bij (ernstige) psychische problemen. Met dit initiatief verdwijnt een deel van de schotten in de zorg. We streven op deze manier naar meer samenwerking én verbinding in de hulpverlening. En meer ruimte voor de mens achter de cliënt.


Naar het nieuwsoverzicht