De waardering van de zes dimensies van positieve gezondheid in de GGZ

Maandag 14 Februari 2022

Psychiater Dominique van de Loo deed samen met Nina SaämenaPauline D. JanseMarja van Vliet en Arjan W. Braam onderzoek naar hoeveel waarde patiënten, behandelaars en beleidsmakers hechten aan elk van de zes dimensies van positieve gezondheid (Huber et al., 2011), in de ggz in vergelijking met de algemene gezondheidszorg (AGZ).

Wat blijkt: Patiënten in de ggz hechten meer waarde aan de dimensie dagelijks functioneren dan behandelaars en beleidsmakers, net als in de AGZ. Opvallend is dat alle drie de groepen in de ggz hoger scoren op de waarde die zij hechten aan zingeving, mentaal welbevinden en sociaal-maatschappelijke participatie in vergelijking met de AGZ.

Geconcludeerd kan worden dat patiënten, behandelaars en beleidsmakers binnen de ggz veel waarde hechten aan de dimensies van positieve gezondheid. Dit ondersteunt de holistische benadering in de ggz in plaats van een strikt ‘ziektemodel’. Wel is er nog een hiaat voor dagelijks functioneren en blijft de vraag in hoeverre naar zingeving gehandeld wordt. De auteurs bevelen aan hier vervolgonderzoek naar te doen.

onderzoeksartikel


Naar het nieuwsoverzicht