Subsidie voor het consortium transculturele psychiatrie

Donderdag 24 Maart 2022

ZonMw heeft subsidie toegekend aan het consortium transculturele psychiatrie onder leiding van Prof.Dr. Mario H Braakman (Tilburg University en Pro Persona). Naast Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht nemen ook Parnassia GroepGGZ DrentheUniversiteit Antwerpen en Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius Grimbergen deel aan dit consortium.
 
Middels een randomized controlled trial gaat het consortium onderzoeken of afname van het Cultural Formulation Interview (CFI) de relatie tussen de behandelaar en cliënt verbetert en, zo ja, of een verhoogde culturele empathie misschien de verklaring hiervoor is. Het CFI is een instrument om aan de start van de behandeling de visie, ervaring en culturele context van een cliënt in kaart te brengen, om zo deze beter te kunnen begrijpen. De hoop is dat dit begrip leidt tot meer empathie én tot een betere relatie tussen cliënt en behandelaar. We ondervragen niet alleen cliënten in dit onderzoek, maar ook hun naasten. Dit op nadrukkelijk verzoek van een groep ervaringsdeskundigen, die nauw bij het onderzoek betrokken zijn en blijven. Ondanks positieve signalen vanuit de internationale evaluatie van het CFI is er nog geen onderzoek gedaan naar het verband tussen de afname van het CFI en de behandelrelatie. Het consortium heeft hiermee dus een internationale primeur!
 
Het onderzoek gaat zeer binnenkort van start en heeft een looptijd van twee jaar. Voor dit onderzoek zal een post-doctoraal onderzoeker geworven worden. Heb je interesse of ken je iemand die interesse heeft? Laat het dan alvast even weten aan één van de aanvragers (Prof. Mario H Braakman, Drs. Nathalie Destoop, Dr. Samrad Ghane, Dr. Simon Groen, Dr. Hannah Jongsma of Prof. Bernard Sabbe). 

 

 


Naar het nieuwsoverzicht