Sluiting Centrum voor Psychotherapie

Dinsdag 05 Juli 2022

De Raad van Bestuur heeft op 30 juni het definitieve besluit genomen om per 1 juli 2022 het (dag) klinische zorgaanbod van het Centrum voor Psychotherapie te Lunteren te sluiten.

 

Het definitieve besluit volgt op het voorgenomen besluit in maart van dit jaar dat is voorgelegd aan de verschillende medezeggenschapsorganen. Met de ontvangst van het laatste advies kon het definitieve besluit genomen worden. We begrijpen dat dit besluit pijnlijk is voor alle betrokkenen.

 

In mei heeft de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoek gedaan bij vier grote zorgverzekeraars naar de afbouw klinische GGZ voorzieningen. Het CvP is in dit onderzoek als voorbeeld meegenomen. De NZa heeft al lopende het onderzoek aangegeven dat het NZa onderzoek geen belemmering vormt voor besluitvorming van individuele zorginstellingen.

 

Vanaf juli wordt er vanuit het CvP nazorg en overbruggingszorg geboden. Tevens wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een ambulant zorgaanbod.


Naar het nieuwsoverzicht