Refereerbijeenkomst 14-11: Einde van het leven, einde van de behandeling?

Maandag 16 Oktober 2023

Palliatieve zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

Op dinsdag 14 november 2023 is de volgende refereerbijeenkomst. Ook dit keer is het een digitale bijeenkomst via Zoom.


Spreker
Hoofdspreker op deze avond is Dr. R.M. (Radboud) Marijnissen, die werkzaam is als psychiater en senior onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, en redacteur is van het handboek "Psychiatrie in de laatste levensfase". Co-referent is ouderenpsychiater MSc. L. (Lianne) Rietveld, werkzaam als crisisdienst/IHT- en ambulante psychiater bij Expertisecentrum Ouderenpsychiatrie Maria Mackenzie, Pro Persona Nijmegen.

 

Samenvatting van de lezing
Hoe verder als je cliënt met een ernstige psychiatrische aandoening levensbedreigend ziek wordt en binnen afzienbare tijd gaat overlijden? Wat kun je doen als hulpverlener vanuit de GGZ, welke rol ligt er voor jou, hoe kun je helpen? Waar moet je aan denken en aandacht aan besteden? Wat komt hier allemaal bij kijken en hoe werk je hierin samen?


Programma
17:30-17:35 uur Opening en introductie van de sprekers 
17:35-18:35 uur Palliatieve zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen door Radboud Marijnissen
18:35-18:50 uur Pauze
18.50-19:50 uur Casus uit de praktijk door Lianne Rietveld en discussie
19:50-20:00 uur Afsluiting

* Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, Register Vaktherapie, de VSR en het kwaliteitsregister V&V.

Deelname is gratis. U kunt zich inschrijven via de link: Webinarregistratie - Zoom


Naar het nieuwsoverzicht