Verantwoording in de zorg is echt niet meer verantwoord!

Vrijdag 20 Oktober 2023

Zorgbestuurders zeggen nee!

Wij zijn er klaar mee. Het moet anders. Wij kiezen voor vertrouwen in mensen. Dat biedt ruimte voor zorgprofessionals. Ruimte die hard nodig is en ten goede komt aan mensen die zorg en ondersteuning ontvangen. Naar schatting besteden zorgmedewerkers gemiddeld eenderde van hun tijd aan registratie en verantwoording. Maar ondanks alle goede bedoelingen zijn de registratielasten de afgelopen jaren met 5% gestegen.

Wij zeggen: maximaal 10% tijd voor verantwoording, meer is niet verantwoord. Schaarste aan mensen maakt de urgentie nog groter. We moeten ruimte en dus tijd creëren voor aandachtsvolle zorg en fijn werk in een aantrekkelijke(r) sector. Zorgtijd moet besteed worden aan zorg, aan goede afstemming, aan ontwikkeling. 

 

Wij gaan het anders doen

Wij ondersteunen het RVS adviesrapport ‘ Is dit wel verantwoord?’ van 10 oktober 2023, maar er is meer nodig en het moet sneller. Als zorgbestuurders zeggen wij: 'Nee, dat is niet meer verantwoord! 'Het moet anders.’

We gaan voorstellen doen over wat er past binnen die 10% verantwoording en vragen de politiek om onze oproep en benadering te omarmen en op te nemen in het regeerakkoord.

Voorkom incidentenpolitiek. Incidenten horen bij het leven en mogen niet continu leiden tot nieuw beleid en daarmee nieuwe regels en verantwoording.

De aanpassingen vragen om een rigoureuze andere benadering van verantwoording, waarbij:

  • we dit jaar stoppen met 10 registraties, omdat deze schijnzekerheid opleveren
  • we accepteren dat risico’s en incidenten bij het leven horen
  • we werken en leven in de geest van de wet
  • we toetsen registraties op meerwaarde voor zorgmedewerkers, patiënten en cliënten
  • we erkennen dat er altijd een klein percentage kwaadwillenden zijn, die misbruik trachten te maken van een systeem
  • we merken de grondhouding van vertrouwen en hebben geen last van de maatregelen die gelden voor de ‘kwaadwillenden’
  • we stoppen met zekerheid zoeken in de protocollen- en richtlijnen industrie. 

 

Waarom nu

We staan aan de vooravond van landelijke verkiezingen. Kiezers in Nederland gaan het verschil maken. Een nieuwe regering krijgt veel problemen op het bordje. Zo stapelen zich ook de problemen in de zorg op. Iedereen is het erover eens dat verantwoording en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten al jarenlang een groot probleem zijn. Er zijn diverse rapporten verschenen en veel oplossingen gelanceerd. Ondanks alle goede bedoelingen zijn de registratielasten de afgelopen jaren met 5% toegenomen. Het op 10 oktober jl. gepubliceerde rapport van de RVS ‘Is dit wel verantwoord?’, beschrijft uitgebreid de Gordiaanse knoop waarin verantwoording voor zorgend Nederland is gevangen. De RVS geeft ook uitgebreid advies over een oplossingsrichting om de knoop door te hakken. Wij kunnen ons  vinden in de oplossingsrichtingen, maar we zijn bevreesd dat het verminderen van administratieve druk in de zorg te langzaam gaat en niet snel genoeg tot resultaten leidt. Wachtlijsten nemen toe, net als de uitstroom van zorgpersoneel. Toegankelijkheid van zorg én kwaliteit staan al lange tijd onder druk, mede door de doorgeschoten verantwoordingsdrift. De problemen nemen al jaren toe en ingrepen zijn niet effectief geweest. Daarom komen wij ook zelf in actie en nemen de regie om snel tot een merkbare reductie van verantwoordingslasten te komen.

 

Het moet anders! Wie doet er mee?

Inge Borghuis en Jeroen Lambriks, bestuurders Amstelring

Patricia Esveld, Marc Verbraak en Rob Storms, bestuurders Propersona

Jos Brinkmann, bestuurder en Albert Blom; psychiater-directeur, GGZ Noord-Holland-Noord

Felicia Brandsma, Vincent Schouten en Miriam Haagh, bestuurders Brabantzorg

Irma Harmelink, bestuurder Elver

 

En mede ondersteund door:

Ben van Gent en Johan Groen, voormalig zorgbestuurders

Jan Moen, emeritus hoogleraar

Bianca Beersma, Professor VU Amsterdam

 


Naar het nieuwsoverzicht