Transcultureel team Pro Persona biedt zorg aan mensen met vluchtverleden

Woensdag 20 Maart 2024

Het transcultureel team van Pro Persona is sinds 2022 weer actief. Dit team biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aan kwetsbare groepen waarbij de culturele achtergrond een belangrijke rol speelt.

 

Waarom een transcultureel team?

Pro Persona ontvangt regelmatig vragen van gemeenten en verwijzers over de zorg die wij als specialistische GGZ (kunnen) bieden aan kwetsbare groepen waarbij de culturele achtergrond een rol speelt. Daarom is het transcultureel team opnieuw actief en behandelt mensen met een vluchtverleden en psychische klachten.

 

Ze behandelen kwetsbare groepen waarbij verlies en trauma vaak een grote rol spelen. Ook is de toekomst van deze mensen vaak onzeker en is er soms sprake van een onveilige leefomgeving. Het team werkt samen met onze ketenpartners zoals gemeenten, IrisZorg, huisartsen en (vrijwilligers)organisaties in de zorgketen.

 

Op dit moment richt het team zich op Nijmegen. In de toekomst wordt dit mogelijk uitgebreid naar andere locaties.

 

Vaak worden asielzoekers en ongedocumenteerden in Europa en Nederland gezien als nummers. Onze cliënten vertellen ons vaak dat ze bij ons eindelijk het gevoel hebben gezien en gehoord te worden, wat al enorm helpt.’ – Jolanda, ambulant verpleegkundige bij Transcultureel team.

 

Wil je meer lezen over het werken in dit team? Lees het verhaal van Jolanda: Jolanda Ambulant Verpleegkundige - Pro Persona (werkenbijpropersona.nl)

 

Hoe werkt het transcultureel team?
Het transcultureel team werkt, zoals alle teams van Pro Persona, cultuursensitief. Wat dit team anders maakt, is dat ze gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met een (traumatiserend) vluchtverleden. De teamleden zijn open en geïnteresseerd en willen het vluchtverleden met de culturele achtergrond van hun cliënten begrijpen. Om die reden maken ze gebruik van professionele tolken en nemen ze een cultureel interview af. Daarnaast passen ze evidence-based behandelingen toe, wat betekent dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze behandelingen een positief effect hebben op de cliënt. Het team richt zich niet alleen op de klachten van de cliënt, maar ook op hun krachten. Cliënten worden zowel poliklinisch als outreachend geholpen. Dat betekent dat ze op afspraak langs komen of worden opgezocht in hun leefomgeving.

 

Voor welke cliënten is het transcultureel team?
Het transcultureel team is er in eerste instantie voor cliënten die, kort of al langer geleden, zijn gevlucht en/of ontheemd zijn geraakt. Dit zijn:

  • Ongedocumenteerden: Dit zijn mensen die in Nederland verblijven zonder geldige verblijfsvergunning. Dit zijn vaak uitgeprocedeerde asielzoekers.
  • Asielzoekers: Dit zijn mensen die hun land van herkomst hebben verlaten om in een ander land bescherming te zoeken door asiel aan te vragen en als vluchteling te worden erkend.
  • Het team is er uiteraard ook voor Oekraïense vluchtelingen.

 

De cliënten van onderstaande doelgroepen komen in principe bij de reguliere teams van Pro Persona in behandeling. Wanneer de behandeling stagneert bij de reguliere teams kan het transcultureel team benaderd worden. In overleg wordt de inschatting gemaakt of eventuele behandeling bij het transcultureel team wel kans van slagen heeft.

 

  • Statushouders (vergunningshouders): Dit zijn mensen die als asielzoeker zijn erkend en in Nederland mogen verblijven, meestal met een tijdelijke verblijfsvergunning van vijf jaar. Vaak wordt de verblijfsvergunning na onbepaalde tijd omgezet naar een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
  • Een heel klein deel van de statushouders krijgt uiteindelijk het Nederlands staatsburgerschap.

 

Het transcultureel team geeft daarnaast consultatie aan andere teams en organisaties op het gebied van transcultureel werken.

 

Werken bij het transcultureel team van Pro Persona?

Heb jij interesse in andere culturen en lijkt het je leuk om dit bijzondere team te komen versterken? Momenteel staan de volgende vacatures open:

 

 

 

 

 


Naar het nieuwsoverzicht