Pro Persona op het podium bij Joining Forces

Vrijdag 22 Maart 2024

In februari stonden collega’s Willemijn van Ledden en Karin Roze op het podium van congres Joining Forces - new perspectives. Het is een internationaal congres dat gaat over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg voor doven. Het bundelen van krachten om samen vooruit te komen is de gemeenschappelijke missie. Willemijn vertelde over haar droom voor ggz voor Doven en Slechthorenden. Karin mocht als winnaar van de posterprijs in de categorie wetenschap presenteren over het meten van herstel bij doven, slechthorenden en Tinnituspatiënten in de ggz.

 

Passende zorg voor doven en slechthorenden

Willemijn van Ledden, zorgmanager en systeemtherapeut expertisecentrum ggz Doven en Slechthorenden De Riethorst stond op het podium om te vertellen over haar droom: passende zorg voor doven en slechthorenden. In haar pitch van vijf minuten vertelde ze over het belang van goede screening rondom communicatie. Wat is nodig om elkaar te begrijpen, zoals een schrijftolk of tolk Nederlandse Gebarentaal/Nederlands met Gebaren(NMG). Betreft het een doofblinde cliënt dan is er weer iets anders nodig. Maar ook over het belang van hulpverleners met een auditieve beperking en kennis van behandeling. Het is belangrijk om aansluiting hebben bij een horende instelling die gericht is op evidence based behandeling en de nieuwste ontwikkelingen. Ze vraagt om bewustwording voor de minderheid in horende setting. Een duidelijke houding en uitleg is daarvoor nodig. Dat je scherp blijft op waarom het anders is om ggz aan doven en slechthorenden te bieden. Ook droomt Willemijn van betere samenwerking met netwerkorganisaties. Integratie in een horende omgeving wordt steeds belangrijker, vanwege het C.I. (cochleaire implantatie) tijdperk.

 

Meten van herstel bij doven, slechthorenden en Tinnituspatiënten

Karin Roze won een prijs met haar poster over het meten van herstel bij doven, slechthorenden en tinnituspatiënten: Validatie van de I.ROC. Dit onderzoek deed zij op afdeling doven en slechthorenden van Pro Persona vanwege haar opleiding tot klinisch psycholoog. Er is behoefte aan een instrument dat past bij de visie op herstel. Die visie is uitgedrukt door dove en slechthorende cliënten. I.ROC blijkt een valide instrument, met een goede interne betrouwbaarheid en een goede gevoeligheid voor verandering. Het lijkt zeer geschikt om als ROM instrument te gebruiken, met een gespreksbenadering. Dit betekent dat de communicatie afgestemd kan worden op de cliënt. Ook kan een goed beeld gevormd worden van het herstelproces, met thema’s die voor deze cliëntpopulatie relevant zijn. Je kan de poster hier bekijken en via de QR code op de poster het gepubliceerde artikel lezen.

 

Joining Forces

Joining Forces wordt georganiseerd door GGMD, Kentalis en Trajectum LVB in samenwerking met de ESMHD. Er kwamen deelnemers uit 16 landen en 5 continenten. Overvolle zalen met stimulerende seminars en interactieve sessies in diverse talen: Nederlandse Gebarentaal (NGT), Internationale Gebarentaal, Amerikaanse gebarentaal (ASL), Britse gebarentaal (BSL). Conferentietolken verzorgen Nederlandse en Engelse ondertiteling.


Naar het nieuwsoverzicht