Refereerbijeenkomst 14 mei: Genderdysforie bij kind/jeugd en volwassenen

Vrijdag 19 April 2024

Genderdysforie bij kind/jeugd en volwassenen

Op dinsdag 14 mei 2024 is er weer een refereerbijeenkomst. Dit keer is het een digitale bijeenkomst via ZOOM.


Sprekers
Sprekers op deze digitale bijeenkomst zijn Eva Tromp (KJP Karakter), Guusje Collin (volwassen psychiater Rumc) en Margit Klok (volwassen psychiater Rumc).

Zij zijn allen verbonden aan de genderpolikliniek van het Radboudumc die zich richt op de medische transitie van patiënten met genderdysforie.

In deze bijeenkomst zal gekeken worden naar een beknopt historisch overview van de zorg voor patiënten met genderproblematiek bij zowel kinderen als volwassenen. We gaan daarna graag met jullie door naar casuïstiek uit de praktijk waarin onder andere de onderwerpen depressie met suïcidaliteit, trauma, ASS en persoonlijkheidsstoornis besproken zullen worden in het licht van differentiaal diagnostische overweging danwel co morbiditeit bij genderdysforie.
We willen met jullie graag van gedachten wisselen en jullie actief uitnodigen deel te nemen aan de discussie over jullie casuïstiek uit de praktijk evenals dilemma’s die spelen rondom ethische vraagstukken danwel eigen gevoel van (on)bekwaamheid in het diagnosticeren en behandelen van deze patiëntengroep. We hopen met onze bijeenkomst dat behandelaars zich minder onthand voelen en zich meer bewust worden van eigen bekwaamheid in behandeling van patiënten met deze problematiek.
We zullen enkele mogelijkheden met jullie bespreken voor eventuele verwijsmogelijkheden in de regio.


Programma
17:30-17:35 uur Opening en introductie van de sprekers
17:35-18:35 uur Genderdysforie bij kind/jeugd en volwassenen
18:35-18:50 uur Pauze
18.50-19:50 uur Vervolg
19:50-20:00 uur Afsluiting

* Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, Register Vaktherapie, de VSR en het kwaliteitsregister V&V.

Deelname is gratis. 
U kunt zich inschrijven via de link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qk4644x7ROG6Xo7hjVId_w


Naar het nieuwsoverzicht