Gebiedsvisie Pro Persona-terrein Wolfheze vastgesteld door Gemeenteraad

Donderdag 30 Mei 2024

De gemeenteraad van gemeente Renkum heeft de gebiedsvisie voor de herontwikkeling van het Pro Persona-terrein in Wolfheze vastgesteld. Dat is een mooie mijlpaal. De uitgangspunten voor de herontwikkeling staan daarmee vast en vormen een belangrijk kader voor de toekomstige ontwikkelingen. Pro Persona heeft deze gebiedsvisie opgesteld, passend binnen de eerder vastgestelde dorpsvisie. De gebiedsvisie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder andere inwoners, medewerkers, cliënten, zorgpartners, klankbordgroepen en de gemeente.

De gebiedsvisie kent 4 hoofdlijnen: landschap, zorg, wonen en voorzieningen

  • Landschap: Het landschap is drager van het plan. De visie benadrukt het belang van het landschap als fundament. Behoud en versterking van de natuur staan centraal.
  • Zorg: Pro Persona ontwikkelt samen met zorgpartners nieuw woonzorgvastgoed voor cliënten.
  • Wonen: Er komen 400 tot 450 nieuwe woningen in het gebied, volgens beleid van de gemeente.
  • Voorzieningen: Er komen gezamenlijke voorzieningen voor het dorp, Pro Persona en zorgpartners.

De gebiedsvisie is onder andere te lezen op onswolfheze.nl

Verkoop als volgende stap
We beginnen nu aan de voorbereidingen voor de verkoop van een deel van het terrein. Dit betekent dat we de markt verkennen. We kijken wie passende ontwikkelaars kunnen zijn. Daarvoor is het belangrijk om te kijken welke gebouwen we zelf houden en welke niet. Maar ook hoe de monumenten in de toekomst kunnen worden ingezet en wie welke voorzieningen gaat realiseren.  We bepalen wat we belangrijk vinden en hoe we dat mee laten wegen in de biedingen.  

Indelen Pro Persona-terrein
We bedenken nu wat de gewenste indeling is voor het deel van het terrein dat we houden. Dit is een flinke puzzel. Want we weten dat we niet alles in een keer kunnen realiseren. Dat heeft te maken met financiële middelen, maar ook met bouwlogistiek en veiligheid. Op veel plekken waar we nieuwbouw willen plaatsen staan nu nog gebouwen. Daarom kijken we ook in welke volgorde we onze gewenste indeling kunnen realiseren. Dit is van invloed op de verkoop en daarmee ook op de volgorde en snelheid waarin we ontwikkelen.  

Waarom deze herontwikkeling
Pro Persona beweegt mee met de ontwikkelingen in de zorg en in de samenleving. We streven ernaar om onze cliënten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te behandelen. Deze ontwikkeling in onze manier van werken heeft (onder andere) gevolgen voor onze gebouwen. Want als we minder mensen opnemen, hebben we minder ruimte nodig. Zo is het terrein in Wolfheze inmiddels te groot geworden voor het huidige aantal cliënten. Ook zijn veel panden verouderd. Daarom werken we samen met de gemeente aan de herontwikkeling van ons terrein in Wolfheze. In september 2023 is de dorpsvisie vastgesteld door de Gemeenteraad. De dorpsvisie geeft richtlijnen voor de verdere ontwikkeling van het dorp Wolfheze. Nu is dus ook de gebiedsvisie vastgesteld. De gebiedsvisie gaat specifiek over het Pro Persona terrein.


Naar het nieuwsoverzicht